Povolanie pápež

Povolanie pápež

Premiéra11. 11. 2016
Dľžka3:15 hod.
Scéna Veľká sála
Derniéra18. 6. 2024
Počet repríz 124

pôvodný slovenský muzikál

„Ján Pavol II. predstavoval a vždy bude predstavovať symbol lásky a viery, mieru a súcitu...“

Svätý Ján Pavol II. – vlastným menom Karol Jozef Wojtyła – bol poľský duchovný a 264. rímsky pápež (v období rokov 1978 až 2005), prvý netaliansky pápež od roku 1522 a najmladší pápež od roku 1846. Ale predovšetkým – jedna z najvýznamnejších osobností, ktorá reálne zmenila politickú, spoločenskú a duchovnú situáciu sveta 20. storočia. A práve jeho život a dielo, jeho pôsobenie a vplyv, duchovný a humanistický odkaz približuje pôvodný slovenský muzikál z nitrianskej tvorivej dielne, ktorý nesie symbolický názov Povolanie pápež.  

Muzikál vzdáva hold veľkému človeku, duchovnému vodcovi, bojovníkovi proti násiliu, slovanskému pápežovi. Divákovi ponúka veľkolepú scénickú fresku s najvýznamnejšími okamihmi jeho života. S myšlienkami, ktoré ani dnes nestratili nič zo svojej platnosti. Kompletný herecký súbor nitrianskeho divadla (s Jánom Gallovičom ako Jánom Pavlom II.) obohatený o množstvo tanečníkov a externistov, melodicky dojímavá a veľkolepá hudba Gaba Dušíka, polyfónne libreto a metaforicky nasýtené texty piesní Daniela Heviera, mrazivo strhujúce choreografie Jarosława Stanieka, monumentálna scéna Damiana Styrnu, bohatá kostýmová výprava Doroty Cigánkovej a javiskovo pôsobivá réžia Jerzyho Jana Polońského – to všetko sú predpoklady na silný a emočne nasýtený divácky zážitok v hľadisku Divadla Andreja Bagara v Nitre.

Milí diváci! Srdečne vás pozývame stráviť nezabudnuteľný divadelný večer v spoločnosti Jána Pavla II.!

Túto inscenáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Autor

  • Daniel Hevier – Gabo Dušík

Dramaturgia

  • Svetozár Sprušanský

Hudobné naštudovanie a hlasová príprava

  • Eva Pacovská

Réžia

  • Jerzy Jan Poloński (Poľsko)

Hudba

  • Gabo Dušík

Libreto a texty piesní

  • Daniel Hevier

Choreografia

  • Jaroslaw Staniek (Poľsko)

Scéna

  • Damian Styrna (Poľsko)

Kostýmy

  • Dorota Cigánková

Ján Pavol II.

Karol Wojtyla

Ježiš Kristus

Prvá láska

Matka, Matka Aliho Agcu

Otec, Jerzy Kluger - židovský spolužiak

Edmund - brat, Odbojný kardinál

Stanislaw Dziwisz - osobný tajomník

Magdaléna Mária - účtovníčka, Židovská žena

Ambrózia

Germana - gazdiná, Študentka - novinárka

Camillo - osobný strážca, Ruský vojak

Kardinál Stefan Wyszyński, Prvý papaláš

Pápež Pavol VI., Profesor Francesco Crucitti - lekár

Generál Wojciech Jaruzelski, Papaláš

Carla - fotografka

Mehmet Ali Agca - atentátnik, Študent prepadlík

Donatello Dragonetti, novinár

Študent - novinár, Prvý sekretár, Piaty papaláš, Kardinál

Kevinova mamička, Študentka -novinárka

Prvý tajomník, Druhý papaláš - Kardinál

Tretí papaláš - Kardinál, Kardinál Ján Chryzostom Korec

Štvrtý papaláš, Kardinál, Študent- novinár

Šiesty papaláš, kardinál

Kevin, chlapec

Dievčatko

tanečníčky a tanečníci (v alternáciách), LUK.dance company

Povolanie pápež, DAB v Nitre - Roman Poláčik, Juraj Ďuriš - TV Central

TV Central 25. november 2016

V relácii Central Live boli hosťami v štúdiu herci DAB v Nitre Roman Poláčik a Juraj Ďuriš, ktorí zvládli náročné skúškové aj premiérové obdobie nového slovenského muzikálu Povolanie pápež. Nechajte sa ich rozprávaním zlákať na návštevu divadla a pozrite si toto jedinečné a divákmi aj kritikou veľmi pozitívne hodnotené dielo.

 

Keď idea zvíťazila nad žánrom

Marta Žilková 21. november 2016

Priznám sa, že na najnovšiu premiéru Divadla Andreja Bagara som išla s  malou dušičkou. V programových materiáloch totiž stálo, že divadlo uvádza pôvodný slovenský muzikál o pápežovi Jánovi Pavlovi II. Pápež a muzikál? Ľahkonohá múza a osobnosť svätca? Čo z toho vznikne? Ako sa znesú tieto odlišné entity? Spamätala som sa až vtedy, keď som si uvedomila, kto sú autori muzikálu. Obaja, teda spisovateľ Daniel Hevier i skladateľ Gabo Dušík majú bohatú skúsenosť s podobnou témou i žánrom. Daniela Heviera vari ani netreba predstavovať. Je známy svojou úctou a rešpektom k morálnym a spoločenským hodnotám, preto sa  nemožno čudovať, že siahol za životopisom najznámejšieho pápeža posledných čias Jána Pavla II. Jeho zámerom bolo predstaviť životné zásady slávnej osobnosti a jej význam pre ľudstvo pomocou takých umeleckých prostriedkov, ktoré väčšina divákov chápe a vyhľadáva. Z tohto hľadiska je bezo sporu  najpopulárnejší muzikál. A hudobný skladateľ Gabo Dušík zložil hudbu k muzikálom František z Assisi, Mária Antoinetta, Quo vadis?, takže bolo priam samozrejmé, že ho prizvú k spolupráci.

A teraz niečo o názve muzikálu. Nezvyčajné spojenie Povolanie pápež je priamou odpoveďou na pokúšanie satana, ktorý mladému Karolovi Wojtylovi ponúkol moc a slávu na najvyššom cirkevnom poste, čo mladý kňaz odmietol. Až keď dozrel čas a on pocítil, že Boh to tak chce,  poslanie prijal. Celý nasledujúci príbeh potvrdzuje základnú životnú i profesijnú zásadu pápeža Jána Pavla II. – slúžiť Bohu a ľuďom. Teda nie vládnuť a užívať si výhody svojho postavenia, ako to svetskí vládcovia často praktizujú, ale pokorne znášať vlastnú bolesť a pomáhať liečiť bolesti iných. Povolanie v prípade pápeža treba chápať ako poslanie, určenie a službu. V tomto duchu prešiel autor celým životom pápeža, nevynechal ani jeden dôležitý fakt, pritom predstavenie nebolo ani nudné, ani opisné či priamočiaro didaktické. D. Hevier predstavil súčasnému divákovi Karola Wojtylu, neskoršieho pápeža Jána Pavla II., ako človeka so všetkými prednosťami i slabosťami, ktoré si priznával, aby vzápätí mohol odolávať pokušeniam satana. Vždy bol rozhodnutý ísť za vytýčeným ideálom, predstavujúcim pokoru, lásku, nádej a vieru. Tieto slová sa opakujú vo viacerých sólových áriách i zborových číslach. Znejú nástojčivo, presvedčivo, náruživo, strhávajú hercov i publikum.

Prednosťou Hevierovho libreta je skutočnosť, že život pápeža nevytrhol z dobového kontextu. Nechal príjemcu prežívať všetky zlá druhej svetovej vojny, nespokojnosti a vzbury v časoch socializmu, ale predstavil aj búriace sa a za slobodu bojujúce Poľsko a postoj pápeža k revolučným udalostiam. Uvedené  scény zdôvodňujú  jeho túžbu po slobode, ktorú neskôr hlásal aj na svojich cestách po svete, ale aj lásku k rodnej zemi. D. Hevier zakomponoval do muzikálu aj návštevu pápeža v Nitre, stretnutie s kardinálom Jánom Chrizostomom Korcom a veľkolepé zhromaždenie mladých ľudí, ktorých  Ján Pavol II. vyzýval k smelosti: „Nebojte sa zla a nástrah / tento národ nech nemá strach / pri modlitbách iba / nech ste na kolenách / nech zovšadiaľ neznie nárek / z tých minulých krívd / a nech láska – nádej viera bude / večne živý štít pre vás.“

Autor nezabudol ani na hybný kameň drámy, teda na boj dobra so zlom, ktoré tu predstavoval satan. Hoci jeho praktiky často víťazili, napokon v prípade osobnosti pápeža musel priznať porážku. Príbeh však nesledoval zjednodušenú líniu prevahy zla v ľudskom živote, ani romantické víťazstvo dobra. Autor podal skôr realistický obraz  stúpania a klesania vplyvu a sily satana. Podarilo sa mu nenásilným spôsobom naznačiť, ako sa možno pokúšaniu ubrániť -- sebazaprením, prizvaním Ježiša Krista na pomoc a aplikovaním jeho lásky na riešenie problémov a ťažkostí. Apropo: Kristus. Aj ten sa objavil na scéne v podobe, ako keby zostúpil zo starovekých obrazov. Nie ako bojovník a hrdina, ale ako pokojný, pokorný a láskavý človek, skromný, trpiaci, ale aj milujúci a pomáhajúci priateľ. Prosto predobraz a pomocník Jána Pavla II. Primerane ho stvárnil Martin Fratrič.

Aj pri takejto vážnej téme možno použiť humor na odľahčenie a vyrovnanie ťažkých polôh, kde sa rozhodovalo o živote, smrti či ďalšej existencii postáv. Napríklad vystúpenie troch dedinských žien pobavilo obecenstvo, ale aj upozornilo na povrchnosť náboženskej viery obyčajných ľudí a ich vzťah ku kňazovi. Výborne ich stvárnili Eva Večerová, Eva Hlaváčová a Gabriela Dolná.

Hudobná stránka muzikálu prispela rovnakým dielom k pôsobivosti veľkoplošnej scenérie, ako aj k emocionálnemu rozmeru témy. Bezchybnému výsledku nitrianskej inscenácie chýbala iba živá hudba, hoci si na jej neprítomnosť tunajšie obecenstvo už zvyklo.

Veľkolepý projekt muzikálu odborne zaštítil poľský režisér Jerzy (jerži) Jan Poloński. Bolo to nielen správne, ale aj profesionálne rozhodnutie. Veď kto by lepšie poznal mentalitu poľského človeka a charakter prvého slovanského pápeža ako Poliak. Pochopil veľkoleposť témy a prostredia a zároveň skromnosť a nenáročnosť hlavnej postavy. V tomto duchu sa niesla stavba scény, kostýmov a napokon aj výber hercov. Využili sa všetky prístupné technické prostriedky na vytvorenie veľkoleposti prostredia chrámov, rímskych ulíc či iných objektov. Animácie a projekcie Eliasza Styrna z Poľska plne nahradili klasické kulisy a vytvorili veľkolepé priestory. Citlivé scénické svetlo (Peter Sarvaš) zase odhalilo  súkromie pápeža a jeho vnútorný svet.

Javisko bolo zaľudnené viac ako 50 postavami hercov a tanečníkov. Scénický tanec a pohyb veľkého počtu účinkujúcich v masových scénach riadil Jaroslaw Staniek tak, že pohybová zložka predstavenia nemala iba ilustračnú funkciu, ako to v muzikáloch často býva, stala sa dôležitým výrazovým prostriedkom na vyjadrenie deja, prostredia i ľudských prežívaní.

Najdôležitejším prvkom divadla je však herec. Veľmi záležalo na tom, kto a ako zahrá Jána Pavla II. Bude presvedčivý či falošný? Hrať svätca tak, aby ho prijal aj neveriaci človek, je veľkým umením. A aby sa to tak stalo, musí byť sám o pravdivosti zverenej postavy vnútorne presvedčený. Preto keď voľba padla na bývalého člena DAB a súčasného bratislavské umelca Jána Galloviča, boj bol vyhraný. Ján Gallovič nie je iba vynikajúcim dramatickým umelcom, ale -- ako to vyzdvihol dramaturg Svetozár Sprušanský, je nositeľom étosu, presvedčenia a pozitívneho vplyvu na kolektív, čo sa odrazilo v hereckom prejave všetkých účinkujúcich. Nesklamali ani Juraj Ďuriš a Roman Poláčik v postave mladého Karola Wojtylu. Excelentná však bola Eva Pavlíková ako satan, teda protiklad všetkého dobra na javisku i v živote. Jej nástojčivý hlasový prejav, dravý postoj a neúprosná snaha presvedčiť o svojej pravde, sprevádzal aj výborný muzikálový spev, svedčiaci o jej profesionalite. Nemalý podiel na pôsobivosti Pavlíkovej hry mal kostým, navrhnutý Dorotou Cigánkovou. To isté možno povedať aj o jej ostatných kostýmoch, ktoré celkom prirodzene zapadli do majstrovsky nainštalovanej scény.

Veľkolepé ovácie a záverečné reči predstaviteľov vedenia divadla ukončili triumfálny nástup muzikálu na nitrianske javisko. Tentokrát to bolo zaslúžené uznanie. Muzikál Povolanie pápež zabezpečí vypredané hľadisko na niekoľko budúcich sezón.

Vypredaná sála a búrlivý potlesk: DAB má za sebou premiéru muzikálu o pápežovi

Lucia Šútorová 14. november 2016

Svetovú premiéru pôvodného slovenského muzikálu Povolanie pápež čakala v piatok 11. novembra vypredaná Veľká sála Divadla Andreja Bagara v Nitre. Očakávania boli veľké nielen medzi divákmi.

Z javiska, sa počas troch hodín trvania muzikálu, na divákov hrnula kombinácia výborných hereckých výkonov, tanca, spevu a v neposlednom rade silného príbehu. Ten sa však nezameriaval na svätcov či cirkev. Príbeh pojednával o človeku, ktorého poznal celý svet, ako Jána Pavla II. „Mal som veľa pochybností, keď som začal s projektom, ale cítil som že sa to podarí. Som veľmi šťastný, že som pracoval s takýmito hercami. Nechcel som robiť muzikál o svätých či o cirkvi, chcel som to robiť o človeku. Robili sme všetko s Jánom Gallovičom, tak aby stvárnil ľudskú tvár pápeža,“ povedal režisér, Jerzy Poloński.

V hlavnej úlohe Jána Pavla II. sa predstavil Ján Gallovič. Karola Wojtylu ešte ako chlapca stvárnil 10-ročný Branislav Matuščin a v úlohe Karola Wojtylu sme na premiére mohli vidieť Romana Poláčika. Kvalitu predstavenia vyzdvihol priamo po premiére aj teatrológ Karol Mišovic. „Je to veľký dramaturgický čin. Urobiť životopisné dielo o emblémovej osobnosti 20. storočia je veľmi obtiažne. Ja osobne oceňujem výkon Jána Galloviča, ktorý sa nesituoval do podoby pápeža, ale hral ho veľmi svojbytne a veľmi presne v nejakej idei a filozofii, ktorú šíril Ján Pavol II.,“ vyjadril svoj názor teatrológ, Karol Mišovic.

Zaslúžený potlesk

Diváci ocenili potleskom viaceré scény. Tie dokazovali, že pápež bol najmä človek, ktorý poznal lásku, humor aj ľudský žiaľ. Pred ľuďmi však nikdy neutekal, ale naopak. Medzi emotívne momenty, ktoré dielo zobrazuje, patrí prevedenie incidentu z roku 1981, kedy bol pápež Ján Pavol II. postrelený počas audiencie. Nechýbala ani nádherne zachytená scéna z návštevy pápeža v Nitre. Obdiv u divákov si zaslúžila aj herečka Eva Pavlíková, ktorá bola v úlohe satana prítomná pri dôležitých činoch a rozhodnutiach pápeža.

Na vytvorení uceleného audiovizuálneho zážitku pracoval s výnimkou jedného herca celý umelecký súbor DAB v Nitre, posilnený externými hercami. Spoločne s hercami aj s celým realizačným tímom či technikmi, sa na tvorbe muzikálu Povolanie pápež podľa slov Svetozára Sprušanského podielalo približne 220 ľudí.

Slová Jána Pavla II.

Dej dotvárajú zaujímavé animácie či kulisy. Celý príbeh sprevádza veľmi melodická hudba Gaba Dušíka, do ktorej napísal text Daniel Hevier. V tejto kombinácii vznikli piesne, ktoré majú čo povedať a lahodia uchu. Celý príbeh umocňuje aj fakt, že text je vyskladaný zo slov, ktoré povedal Ján Pavol II...„Najmrazi­vejšie je to, že mnohé tie jeho slová práve v roku 2016 nič nestratili zo svojej aktuálnosti,“ povedal Svetozár Sprušanský.

Výnimočný deň

Deň premiéry bol výnimočný aj pre jedného z hercov. Juraja Ďuriša, ktorý v alternácii s Romanom Poláčikom, stvárňuje Karola Wojtylu, čakala ešte veľká oslava, v deň premiéry sa mu narodil syn.

„Veľké pozitívum tejto inscenácie je aj réžia, choreografia a scénická výprava. Réžia bola veľmi vynaliezavá a hravá, stále dokázala niečím upútať, to isté aj výprava. Choreografia bola na vysokej pohybovej úrovni. Zároveň bola veľmi významotvorná. Boli to choreografie, ktoré mali myšlienku,“ dodal na záver teatrológ Karol Mišovic. Diváci odmenili výkony hercov búrlivým potleskom.

Povolanie pápež je veľkolepý zážitok. Pripravte si vreckovky

Jana Černáková 14. november 2016

Povolanie pápež je komunikatívne dielo pre širokú divácku základňu, nie je to však predstavenie vnucujúce sa publiku lacnými efektmi. Milovníkmi divadla dlhoočakávaný muzikál Povolanie pápež otvoril minulý piatok tohtoročnú sezónu v Divadle Andreja Bagara. A viac ako úspešne - pôvodný slovenský muzikál, ktorý uviedli vo svetovej premiére, sa bezpochyby stane zlatým klincom repertoáru DAB.

Najdôležitejšie momenty z jeho života

V muzikáli dostal príležitosť celý herecký súbor divadla aj externisti. Brilantné herecké, spevácke i tanečné výkony, strhujúce choreografie, ktoré dynamicky prepájali jednotlivé scénické obrazy, chytľavé skladby ale aj melódie dojímajúce až k slzám, dômyselne efektná scéna, krásne kostýmy... K tomu všetkému duchovný rozmer predstavenia, ktorému však nechýba vtip a nadhľad. Jednoducho úžasný zážitok, ktorý diváci ocenili dlhotrvajúcim standing ovation.

Muzikál prináša na javisko najdôležitejšie momenty zo života Karola Wojtyłu – od čias detstva, cez dospievanie, prvú lásku, ktorú zanechal kvôli duchovnej ceste vrcholiacej na pápežskom stolci, až po jeho cesty po svete za veriacimi, medzi nimi aj v Nitre, zotavovanie sa po atentáte, ochorenie a smrť. Veľkolepá scénická freska ho predstavuje ako filozofa, teológa, kňaza, básnika, mysliteľa, štátnika, ale v prvom ako múdreho a citlivého človeka, ktorý bojoval proti násiliu a za porozumenie medzi ľuďmi.

Dielo s hĺbkou

Na príprave muzikálu sa podieľal slovensko-poľský tím. Za všetkých sa vyjadril autor libreta a textov piesní Daniel Hevier. „V prvom rade cítim veľkú vďačnosť divadlu aj všetkým realizátorom. Keď človek napíše text, to sú iba mŕtve písmená. Napíše vetu, o ktorej si myslí, že tu by sa ľudia mohli zasmiať alebo že tu si možno utrú aj slzy, vrátane mňa. Ale keď to potom naozaj vidíte, uprostred divákov, ktorí nemajú dôvod sa pretvarovať, sedia vedľa vás, nepoznajú vás, ale reagujú presne tak ako sme to chceli, to je potom zázrak, taká satisfakcie. To je to, čo má divadlo a nemá spisovateľ, keď píše doma a čitateľov nevidí,“ hovorí Hevier.

„Po prvej čítačke muzikálu som v divadle už nebol, konečné dielo som prvýkrát videl až na verejnej generálke. Povedal som si, že to je už práca režiséra a ďalších tvorcov, tak som ich nechodil znervózňovať. Keď ale vidím, ako to „vyhrali“, vyšperkovali, premysleli v každom detaile, musím vyjadriť úžasnú vďaku a obdiv.“

Podľa Heviera je Povolanie pápež komunikatívne dielo pre širokú divácku základňu, nie je to však predstavenie vnucujúce sa publiku lacnými efektmi, ktoré vždy zafungujú a ľudia sa na tých správnych miestach vždy zasmejú alebo zaplačú. „Snažili sme sa dielu dať hĺbku, myslím si, že divadlo a celý tím urobil poctivú prácu. Som rád, že sme vo finále, odvalil sa mi veľký balvan zo srdca, lebo sme s tým vyše roka naozaj žili. Už to necháme len na ľudí, ako na nich muzikál zapôsobí a ako ho prijmú,“ dodal Daniel Hevier.

Prvýkrát na Slovensku

Minulú stredu podvečer, krátko pred premiérou muzikálu, otvorili vo Foyer DAB výstavu Pápež slobody. Na 37 paneloch fotografiami aj textami prináša zásadné okamihy života Jána Pavla II. Možno ho tu vidieť napríklad počas inaugurácie jeho pontifikátu, s hlavným rabínom Ukrajiny, s prezidentom Iránu, na návšteve sídla OSN v New Yorku, v Lurdoch, s Matkou Terezou v Indii, počas štrajku v poľských lodeniciach, s Fidelom Castrom v Havane či počas prvej púte do Poľska, kedy ho ako otca národa a štátnika vítali milióny Poliakov.

Výstavu, ktorá je na Slovensku po prvýkrát, pripravili Poľský inštitút v Bratislave, Divadlo Andreja Bagara, Centrum myšlienok Jána Pavla II. vo Varšave, spoluorganizátormi sú Európske centrum Solidarity a Múzeum Jána Pavla II. i Prímasa Wyszyńského vo Varšave.

Ako v úvode povedal riaditeľ DAB Jaroslav Dóczy, je rád, že sa nitrianske divadlo rozhodlo spracovať tému, ktorú sa v Poľsku, rodnej krajine Karola Wojtyłu, nikto neodvážil. Projekt Povolanie pápež, ktorý sa realizuje pod značkou Made in Slovakia, presiahol územie Slovenska práve preto, že popri domácich tvorcoch sa na ňom podieľa aj poľský realizačný tím a podporujú ho významné poľské inštitúcie.

Miloval divadlo i šport

Výstavu i osobnosť Jána Pavla II. návštevníkom priblížila riaditeľka Poľského inštitútu v Bratislave Monika Krzepkowska. Ako povedala, výstava nie je osamoteným projektom, ale vytvára skvelé pozadie pre muzikál Povolanie pápež.

„Ján Pavol II., hrdina hry a zároveň tejto výstavy, je svätec dnešných čias, pre Poliakov takmer Boh. Významnou mierou pozitívne ovplyvnil vývoj dejín 20. storočia. Na pápežskom stolci nezabudol na svoju milovanú vlasť, ale intenzívne sa zaujímal o vnútornú situáciu aj v ostatných krajinách Európy. Bol veľkým štátnikom, nebál sa vyjadriť svoj názor pred štátnymi predstaviteľmi, ale aj na európskom či svetovom fóre. Navštevoval krajiny pod útlakom režimu a vyzýval k prijatiu myšlienky solidarity a spolupatričnosti. Jeho slová ohlasovali zmeny, ktoré mali onedlho nastať,“ hovorí Krzepkowska. „Výstava Jána Pavla II. predstavuje aj ako človeka, ktorý miloval divadlo či šport. Výrazne zmenil nazeranie na post pápeža, pretože sa maximálne priblížil k ľuďom.“

Pápež v divadle - TV Markíza

TV Markíza 11. november 2016

 

Eva Večerová, nitrianska herečka - Rádio Regina porozprávala o novopripravovanom muzikáli Povolanie pápež

Rádio Regina 20. október 2016

Rádio Regina odvysielalo rozhovor s nitrianskou herečkou Evou Večerovou, dňa 13. októbra 2016. 

V Magazíne Rádia Regina ste mohli počuť jej rozprávanie aj o príprave muzikálu Povolanie pápež. 

 

Režisér Jerzy Poloński: V Poľsku sa ešte nikto neodvážil spraviť predstavenie o pápežovi

Lea Vasková, Michaela Bodyová 17. október 2016

Atmosféra v Divadle Andreja Bagara sa tento rok bude niesť v duchu slovenských diel. Jedno z naplánovaných predstavení je aj pôvodný muzikál z pera Daniela Heviera Povolanie pápež. Ktorí herci sa v tomto muzikáli predstavia a do akej miery sa stotožňujú so svojimi rolami? Občas nečas sa pýtal za vás. 

Divadlo sa každým rokom snaží svojich návštevníkov a priaznivcov zaujať niečím novým a netypickým. Tento rok však nastala zmena a na doskách sa odohrá slovenská klasika v novom šate. Pod svoje tvorivé krídla si hru Povolanie pápež zobral poľský tím, ktorý celému dielu dodáva nový nádych.

 „V Poľsku sa ešte nikto neodvážil spraviť predstavenie o pápežovi. Je to predsa dosť kontroverzná téma. Avšak, keď prišla ponuka zo Slovenska, zdalo sa mi to zaujímavé,“ povedal o projekte poľský režisér Jerzy Jan Poloński, ktorý si prácu so slovenskými hercami pochvaľuje.

Pôvodnú slovenskú hru budú sprevádzať silné pocity. Osobnosť Jána Pavla II. v tomto diele bude vystavená veľkým vnútorným bojom. Jeho slabosť, sila i jeho ľudskosť dostanú na javisku priestor, ktorý v kombinácii s hudbou a tanečnými výrazovými prostriedkami utvoria jeden zaujímavý divadelný celok.

„Je to silná téma so silným posolstvom, dnes je vlastne ten jeho odkaz nesmierne živý. Mám pocit, že je to umne napísané. V hre sa nachádza kombinácia akéhosi retro pohľadu z dokumentárneho hľadiska na život Jána Pavla II. A zároveň je to aj trošku divadelne povýšené, pretože sú tam rôzne štylizované postavy,“ komentoval hru predstaviteľ Jána Pavla II. Ján Gallovič.

Zámerom je vyzdvihnúť postavu pápeža ako človeka

Príbeh sa začína v momente, keď pápež leží na smrteľnej posteli, spoločnosť mu robí satan. Ten ho pokúša a spolu spomínajú na to, ako hlavný hrdina prežil svoj život. Ako sa mnohokrát ocitol na rázcestí, aké následky mali jeho voľby. Avšak pápež ostáva neporazený a satan musí priznať, že prehral.

„Mám rada záporné postavy, dobre sa hrajú. Sme nadšení tvorivým tímom z Poľska na čele s režisérom Jerzym. Aj keď nie som veriaca, vnímam veľkosť osobnosti Jána Pavla II. a o tom to hlavne bude − o jeho ľudskosti, človečine a myslím si, že texty ktoré napísal pred rokmi, majú stále čo povedať aj dnešným divákom,“ zhodnotila hru Eva Pavlíková, ktorá sa predstaví v úlohe satana.

Zaujímavým prvkom celej divadelnej hry bude aj aspekt času. Vyzdvihnuté bude to, ako sa Karol Wojtyla rozhodoval v čase mladosti a v čase, keď už sa nám všetkým dostal do povedomia ako pápež. Hra nebude príliš násilne katolícky spracovaná. Celý tím sa zameriava skôr na vyzdvihnutie pápeža ako človeka, namiesto vyzdvihnutia jeho funkcie. Možno práve táto cesta je ideálnym spôsobom, ako sa s osobnosťou Jána Pavla II. ešte viac stotožniť.

O divadelnú katarziu divákov sa, samozrejme, postarajú aj ďalší herci Divadlo Andreja Bagara.

Premiéra: 11. november 2016 vo Veľkej sále divadla.

Povolanie pápež, DAB v Nitre - rozhovor s choreografom (Jaroslawom Stanekom) - v TV Central

TV Central 7. október 2016

Divadlo Andreja Bagara v Nitre sa pripravuje na veľmi špeciálnu premiéru. Presne 11.11.2016 sa do programu divadla dostane pôvodný slovenský muzikál Povolanie pápež. Choreografa tohto predstavenia, Poliaka Jaroslawa Staneka a prekladateľku Weroniku Gogola privítala v štúdiu magazínu Central Live moderátorka Nikoleta Kováčová.

 

Príprava muzikálu Povolanie pápež: Daniel Hevier a Svetozár Sprušanský - TV Nitrička

TV Nitrička 7. október 2016

Daniel Hevier a Svetozár Sprušanský boli hosťami v relácii O ľuďoch s ľuďmi u Táni Timkovej v TV Nitrička, kde porozprávali ako prebieha príprava muzikálu Povolanie pápež. 

 

Pápeža budú hrať traja, najmenší má desať rokov

Jana Černáková 5. október 2016

Herci a tvorcovia pôvodného muzikálu Divadla Andreja Bagara Povolanie: pápež sa minulý utorok stretli v sále Domu Matice slovenskej. Pripravili tu pre médiá prvú verejnú skúšku predstavenia o pápežovi Jánovi Pavlovi II., ktoré bude mať premiéru 11. novembra.  

So scenárom v ruke tu pracovali režisér muzikálu Jerzy Jan Poloński, herci Eva Pavlíková, Lenka Barilíková, Ivan Vojtek, Branislav Matuščin, Roman Poláčik, prekladateľka, inšpicientka aj šepkárka. Nemohli, samozrejme, chýbať herci, ktorí stvárnia pápeža v rôznych obdobiach jeho života – Ján Gallovič, Juraj Ďuriš a Branko Matuščin.

Je veriaci

Muzikál je v počiatočnej fáze príprav. Ako potvrdil hlavný protagonista Jána Pavla II. Ján Gallovič, čaká ich ešte kopec roboty. „Je to pre nás všetkých nesmierne zaväzujúce a motivujúce. Libreto je napísané veľmi sľubne, sme v štádiu, že si „upratujeme“ text, učíme sa ho, robíme prvé aranžovačky, korepetujeme, máme za sebou skúšky s choreografom, ktorý začal netradične najťažšími scénami, kde je na javisku veľa ľudí. Budem trochu konkrétny – jednou z nich je scéna, kde pápež lieta. Je to krásna hudobno-tanečná feéria spojená do jedného tanečného čísla,“ prezradil Ján Gallovič. „Dielo si rozoberáme na atómy a snažíme sa ich nejakým spôsobom spájať. Je to ťažké v tom, že hľadáme divadelný výraz. Je to napísané ako akási dokumentárna dráma, reflexia človeka, ktorý na konci svojej púte vo významnej pozícii rekapituluje, čo sa mu v živote podarilo a čo nie. Musíme nájsť nejaký inscenačný kľúč, aby výsledok osciloval medzi realitou, literatúrou faktu, konkrétnou históriou, a tým, to čo divadlo so sebou nesie - nejakú nadstavbu, nadhodnotu, posolstvo.“

Stotožniť sa s postavou Jána Pavla II. bude pre Galloviča jednoduchšie, keďže je sám veriaci. „V tomto prípade je to veľká devíza. Hýbem sa v tom prirodzene, nemám blok, zábranu, rozumiem vnútorným motiváciám. Svojím spôsobom som rodičom vďačný, že ma viedli v tomto duchu a že som sa kdesi možno uprostred svojho života mohol stretnúť s tou témou aj v profesionálnom prostredí,“ poznamenal herec.

Pravdivý a plnokrvný charakter človeka

Ako ďalej povedal, nechce význam svojej novej role preceňovať.  „Niekedy hráte Richarda III., Husáka, Dubčeka, Tisa či Jána Pavla II. Niekedy je to historická osobnosť, inokedy fiktívna postava, ktorú niekto na základe odžitej skúsenosti napísal. Snažím sa nejako veľmi si nepúšťať zodpovednosť k telu, pozerám sa na to ako herec. Chcem vytvoriť pravdivý, plnokrvný charakter človeka, ktorý previedol cirkev, kresťanstvo z jedného milénia do druhého,“ zdôraznil Ján Gallovič.

Herec má aj osobnú skúsenosť s Jánom Pavlom II. Pozerá sa na ňu v rámci retroaktivity s veľkým odstupom, ale pamätá si tú energiu, emóciu, ktorá v ňom vtedy bola. „Niekedy sa dostavuje aj teraz, tá hudba to podporuje. Gabo Dušík napísal veľmi sugestívnu hudbu, medziiným aj hity. Pevne verím, že v prípade tohto muzikálu si ľudia budú jeho melódie aj pamätať,“ dodal Gallovič.

„Bol by vtom čert, aby to nevyšlo“

Ako povedal režisér muzikálu Jerzy Jan Poloński, doposiaľ v Poľsku nikto nenašiel odvahu urobiť hru o pápežovi Jánovi Pavlovi II. Keď prišla ponuka zo Slovenska, zdalo sa mu veľmi zaujímavé umelecky spracovať túto tému, ale vidí vtom aj isté riziko. Už samotná forma muzikálu je podľa neho dosť špecifická. „Hľadáme taký kľúč spracovania, aby v diele zostalo divadlo, ale aby to malo aj blízko k realite, k skutočným udalostiam v živote Jána Pavla II.,“ povedal Jerzy Jan Poloński. „Pápež sa v muzikáli krátko pred smrťou vracia do svojej minulosti. Stále je s ním satan, ktorý ho po celý čas pokúša, no na konci musí priznať, že sa mu to nepodarilo.“

Juraj Ďuriš stvárni Karola Wojtylu v mladšom veku, v čase, keď ešte len hľadal cestu, ktorou sa v živote vyberie. „Ponúkali sa mu možnosti byť hercom, mať vlastnú rodinu, ale on si zvolil inak. Videl, že ľudia potrebujú mať vieru, chcel im ju ponúknuť nielen tou bežnou oficiálnou cestou v kostole, ale priblížiť im ju takým ľudským spôsobom. Je tam scéna, keď Boha prirovnáva k psovi, ktorý ľudí miluje bezpodmienečne. Stvárniť Jána Pavla II. bude pre mňa veľká výzva, ale teším sa na to,“ povedal Ďuriš.

Wojtylu vo veku dieťaťa bude hrať 10-ročný Branko Matuščin, syn hereckej a manželskej dvojice Branislav Matuščin a Klaudia Kolembusová, ktorá takisto v muzikáli účinkuje. „Ocino sa ma opýtal, že potrebujú do muzikálu detskú postavu, či by som nešiel. Povedal som si, že dobre, tak to skúsim. Zatiaľ som nehral žiadne divadlo, ani v škole, len recitoval básničky,“ povedal žiak Spojenej školy katolíckej v Nitre.

„Teším sa, bude to jeho prvá rola,“ usmial sa otec Branislav. „Verím, že to zvládne. Nejde do neznámeho prostredia, pozná sa s hercami, chodieva s nami aj na predstavenia.“

V muzikáli uvidíme aj Evu Pavlíkovú. „Zatiaľ sme len na začiatku, ale sme nadšení, lebo máme výborný profesionálny tím pod vedením režiséra Polońskeho. Sme ešte v procese hľadania - ja osobne to nemám rada, keď neviem ani chodiť, ani hovoriť, ani hrať. Pevne však verím, že to bude skvelé predstavenie, ak urobíme všetko preto, aby to tak bolo,“ povedala Pavlíková, ktorá v muzikáli hrá satana. „Záporné postavy sú živá voda predstavenia, takže keď sa to spraví dobre, bol by v tom čert, aby to nevyšlo.“  

Príprava muzikálu Povolanie pápež, DAB Nitra - správy TV Central

TV Central 4. október 2016

Správy TV Central - pozrite si reportáž z prípravy muzikálu Povolanie pápež.

 

Povolanie pápež, DAB Nitra - TA3

TA3 30. september 2016

Daniel Hevier (autor libreta) a Svetozár Sprušanský (dramaturg projektu) boli hosťami v relácii Týždeň v kultúre na televíznej stanici TA3, dňa 28. 8. 2016.

 

Muzikál o Jánovi Pavlovi II. z dielne DAB v Nitre je prvým v dejinách

Lucia Šútorová 29. september 2016

Divadlo Andreja Bagara pripravuje pôvodný slovenský muzikál Povolanie pápež. Diváci sa už teraz môžu tešiť na skvelé herecké obsadenie a príbeh nabitý emóciami.

Pôvodný slovenský muzikál, ktorý čoskoro uvidíme na doskách Divadla Andreja Bagara je unikátom. Myslí si to sám poľský režisér Jerzy Jan Poloński. „Prvý krát v dejinách sa bude robiť muzikál o pápežovi Jánovi Pavlovi II. V Poľsku zatiaľ nikto nenašiel odvahu, lebo je to dosť diskutabilná postava. Keď prišla ponuka zo Slovenska, tak sa mi zdalo, že je to veľmi zaujímavé skúsiť spracovať túto tému,“ povedal režisér Jerzy Jan Poloński.

V úlohe pápeža Ján Gallovič

Na skúškach je prítomná aj prekladateľka Veronika Gogoľa. V súčasnosti prebieha intenzívna príprava a skúšky. V postave Jána Pavla II. sa diváci môžu tešiť na charizmatického Jána Galloviča. „Chcem vytvoriť pravdivý charakter človeka, ktorý previedol cirkev, kresťanstvo z jedného milénia do druhého,“ povedal herec Ján Gallovič, ktorý bol aj pri návšteve pápeža Jána Pavla II. v Nitre. „Pamätám si tú energiu, emóciu, ktorá vo mne bola. Niekedy sa dostavuje aj teraz, tá hudba to veľmi podporuje,“ priznal Ján Gallovič.

V úlohe satana žena

V príbehu je prítomný aj ďalší silný element, ktorým je satan. Túto postavu prijala herečka Eva Pavlíková s nadšením. „Mám rada záporné postavy, dobre sa hrajú. Sme nadšení tvorivým tímom z Poľska. Mám za sebou 34-ročnú divadelnú kariéru, ale neviem či som sa stretla s takýmito tvorcami, nechcem nikoho uraziť ale sú skvelí. Mohlo by to byť veľmi silné predstavenie. Bude to hlavne o ľudskosti a bude sa klásť dôraz na tú človečinu,“ prezradila Eva Pavlíková.

Dôležitá bude emócia

Herec Juraj Ďuriš v muzikále Povolanie pápež, stvárni úlohu mladého Karola Wojtylu. „Pre mňa je to výzva, nemám toľko muzikálov za sebou, takže musím všetko postaviť od začiatku,“ povedal Juraj Ďuriš. Ako ďalej uviedol, dôležité bude preniesť do postavy, ako Karola Wojtylu či neskôr Jána Pavla II., tú správnu emóciu. „Ťažké je v tom to, aj choreograf to hovoril, že ešte nikdy nerobil s takým titulom, že niečo musí byť veľmi vnútorne spracované a nie navonok. Každé gesto, ktoré urobí pápež musí byť naplnené,“ dodal Juraj Ďuriš.

Partneri hry

Zriaďovateľ

Hlavní partneri

Rýchly kontakt

+421 37 772 15 77-9

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo námestie 4
950 53 Nitra

Spojte sa s nami