O divadle

Ak sa chcete dozvedieť o Divadle Andreja Bagara v Nitre čo najviac, prelistujte si našu knihu s množstvom informácií, zaujímavostí a fotografií. Publikáciu vydali Divadlo Andreja Bagara v Nitre a Divadelný ústav v Bratislave.

 

Prvé nitrianske divadlo bolo postavené v roku 1883 s kapacitou 360 miest. Deväť metrov široké javisko bolo osvetlené petrolejovými lampami. Nitra mala v tom čase asi deväť tisíc obyvateľov.

Budova stála na ploche terajšieho divadla a slúžila nitrianskej verejnosti až do jej zničenia leteckou bombou v druhej svetovej vojne. Tým však nezanikla snaha o obnovenie profesionálnej divadelnej scény v meste. Tá sa vytvorila v budove Národného domu a súčasne telocvični TJ Sokol. Na divadelné účely upravený priestor slúžil od decembra 1949 - plných 43 rokov.

V roku 1992 sa Divadlo Andreja Bagara presťahovalo zo svojej starej budovy a odvtedy pôsobí v jednej z najväčších a najmodernejších divadelných budov na Slovensku. Dva hracie priestory - Veľká sála s kapacitou 577 miest a Štúdio so 120 až 150 miestami variabilného usporiadania - sú predpokladom nerušeného chodu polyfunkčného divadelného stánku a vytvárajú ideálne podmienky na vznik, prezentáciu a percepciu moderného javiskového diela.

Dramaturgia Divadla Andreja Bagara v Nitre vychádza v ústrety domácemu aj zahraničnému publiku a zohľadňuje jeho rôznorodosť. Tematická a žánrová pestrosť sa prelína s vysokou náročnosťou i atraktívnosťou javiskového diela. V konkrétnych inscenáciách sa zrkadlí originalita režijných osobností, ich výrazný rukopis, estetický štýl, poetika a svojská interpretácia diel.

V repertoári nechýbajú základné piliere svetovej klasiky a modernej drámy 20. storočia. Divadlo sa pravidelne venuje uvádzaniu diel pre deti a mladého diváka. Za prirodzenú povinnosť považuje uvádzanie diel slovenských autorov, súčasníkov aj klasikov.

Veľkú obľubu si v poslednom čase získali veľkolepé hudobno-dramatické projekty divadla. Silná divácka odozva a kladné hodnotenie domácej i zahraničnej kritiky potvrdzuje vysoké profesionálne kvality, porovnateľné s dielami daného žánru v európskom kontexte. Po slávnych érach interných režisérov (Pavol Haspra, Karol Spišák a Jozef Bednárik) sa divadlo v poslednom období usiluje nájsť nový a osobitý umelecký výraz. Spolupracuje s hosťujúcimi výraznými osobnosťami domácej i zahraničnej divadelnej scény. Je to jedna z možností, ako predísť tvorivému ustrnutiu. Neustála umelecká konfrontácia a tvorivý dialóg prináša súboru umelecký rozvoj, napredovanie a divákovi pôžitok z divadelnej tvorby špičkovej kvality.

Budova Divadla Andreja Bagara s exkluzívnymi interiérmi je ideálnym priestorom na rozmanité kultúrno-spoločenské podujatia: vystúpenia hudobných telies, tanečných súborov rôznych žánrov, akadémie, televízne záznamy, či priame prenosy zábavných relácií a pod. K dispozícii je Divadelná reštaurácia a Kaviareň s pestrou ponukou jedál a nápojov, vhodná na usporadúvanie slávnostných recepcií.

Nitrianske krajové divadlo, neskôr aj Krajové divadlo Nitra, vzniklo na prelome rokov 1949/50. Od roku 1979 nesie meno významného slovenského herca, režiséra, pedagóga a organizátora divadelného života - Andreja Bagara.

Za 60 rokov svojej činnosti súbor prekročil rámec takzvaného regionálneho zájazdového divadla a stal sa uznávanou konštantou v stavbe slovenského profesionálneho činoherného divadla. Získal si publikum doma i v zahraničí. Inscenáciami divácky atraktívnymi aj formálne príťažlivými. Tvorbou myšlienkovo aj esteticky náročnou. Nikdy sa nebránil nevychodeným cestám tvorivého hľadania nového divadelného jazyka. Neraz experimentoval, dával priestor mladým ambicióznym tvorcom, zdravo umelecky riskoval a prekvapoval svojimi umeleckými výsledkami.

Veľkými divadelnými sviatkami pre návštevníkov a divadelníkov zo Slovenska i zo zahraničia sú divadelné festivaly. Od roku 1973 sa vždy v poslednom májovom týždni uskutočňuje stretnutie slovenských činoherných profesionálnych divadiel s názvom Májová divadelná Nitra. Od roku 1992 je nitrianske divadlo každoročne v poslednom septembrovom týždni miestom konania Medzinárodného divadelného festivalu DIVADELNÁ NITRA. Zúčastňujú sa ho najvýznamnejšie súbory z celej Európy. Divadlo Andreja Bagara je jedným z hlavných spoluorganizátorov tohto festivalu. Zároveň sa na ňom pravidelne zúčastňuje vlastnou divadelnou produkciou. V budúcnosti chce divadlo nadväzovať na najsúčasnejšie a najprogresívnejšie smerovania európskeho divadla konca 20. storočia. Vlastnou a nezameniteľnou podobou sa do neho nielen včleniť, ale predovšetkým ho obohatiť. Vychádzať z vlastnej minulosti a konať s perspektívou novej budúcnosti. Znovuobjavovať základné etické a estetické postuláty pre diváka a pre divadlo samotné.

Zriaďovateľ

Hlavní partneri

Rýchly kontakt

+421 37 772 15 77-9

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo námestie 4
950 53 Nitra

Spojte sa s nami