Vernostná karta

Vernostna karta

Vernostný program

Ďakujeme Vám za vernosť, ktorú nám preukazujete opakovanými návštevami našich predstavení. Pripravili sme pre Vás ponuku odmien, ktoré sú určené iba pre držiteľov Vernostnej karty DAB v Nitre. 

Ako sa stať členom vernostného programu?

  • vykonajte registráciu pri svojom najbližšom nákupe vstupeniek v pokladnici DAB 
  • alebo vykonajte registráciu prostredníctvom elektronického formulára 
  • Vaše členstvo vo Vernostnom programe začína okamihom aktivácie Vašej karty. 
  • Potvrdenie o aktivácii Vám zašleme do e-mailu z obchodného oddelenia DAB.
  • Vaša vernostná karta je prepojená s Vašou e-mailovou adresou, ktorú ste zadali vo formulári. Aby sa vám pripočítavali body na karte pri online nákupe je potrebné prihlásiť sa užívateľským menom a heslom.

Zľava a vernostné body sa dajú uplatniť iba na večerné predstavenia z repertoáru DAB, nie na hosťujúce predstavenia.

 


Získavanie bodov a zľavy

  • Zľava na vernostnej karte platí až po potvrdení Vašej registrácie a nie je možné ju uplatniť spätne.
  • Zľava a vernostné body sa dajú uplatniť iba na večerné predstavenia z repertoáru DAB, nie na hosťujúce predstavenia.

 

Za každé 1€ z nákupu vstupenky  získate 1bod / platí pri nákupe vstupenky na predstavenia:

Jozef a jeho zázračný farebný plášť, Povolanie pápež, Testosterón, Láska, sex a dane, Meno, Domov, Zlatá Lýra

Za každé 1€ z nákupu vstupenky získate 3body / platí pri nákupe vstupenky na predstavenie:

Nádej zomiera posledná, Nevesta alebo zdá sa, že hrmí

Vernostné body sa Vám začínajú pripočítavať až od okamihu potvrdenia Vašej registrácie a nie je možné si ich vyžiadať spätne za predošlé nákupy.

Počet získaných bodov si môžete overiť po preukázaní sa vernostnou kartou pri osobnom nákupe v pokladniciach DAB. O darčeky z aktuálneho repertoáru môžete požiadať v pokladnici DAB, vchod cez služobný vstup divadla z Mostnej ulice, každý pracovný deň od 8:30 do 18:30 hod.

Počet vstupeniek získaných cez vernostný program na jeden termín je limitovaný.

Kombinovať zľavy nie je možné.

Výnimky z vernostného programu: 

Na nákup vstupeniek na organizované predstavenia (zájazdy a hromadné vstupenky nad 10 ks) sa vernostný program nevzťahuje. Viac informácií o výnimkách z vernostného programu sa dozviete v pracovných dňoch na obchodnom oddelení na tel. čísle +421 37 772 15 80, +421 37 652 48 75, alebo e-mailom obchodne@dab.sk.

 

 

Aktuálna ponuka odmien

Majiteľ vernostnej karty má nárok na zľavu 1€ z jednej vstupenky, maximálne však 2€ z dvoch vstupeniek v rámci jedného predstavenia. Zľava je neprenosná, viaže sa iba k vernostnej karte.

 

2. Ďalšie odmeny:

50b - divadelný plagát k predstaveniu z aktuálneho repertoáru DAB podľa vlastného výberu

70b - bankovka "Jozef Bednárik"

100b - divadelný bulletin k predstaveniu z aktuálneho repertoáru DAB podľa vlastného výberu

200b - reklamný predmet podľa aktuálnej ponuky 

 

Podmienky:

Vernostného programu sa môžu zúčastniť všetci zaregistrovaní prostredníctvom registračného formuláru. Vaše členstvo vo  Vernostnom programe začína okamihom aktivácie Vašej karty na obchodnom oddelení DAB v Nitre prostredníctvom obchodne@dab.ska skončí zrušením Vašej Vernostnej karty. Členstvo je možné ukončiť kedykoľvek zaslaním žiadosti na obchodne@dab.sk, alebo odovzdaním karty v pokladniciach DAB v Nitre.

Jeden návštevník DAB môže byť majiteľom iba jednej vernostnej karty.

 

Zľavy vernostného programu v sezóne 2023/2024:

Majiteľ vernostnej karty má nárok na zľavu 1€ z jednej vstupenky, maximálne však 2€  z dvoch vstupeniek v rámci jedného predstavenia. Zľava je neprenosná, viaže sa iba k vernostnej karte.

 

Vernostné body budú prideľované v sezóne 2023/2024 nasledovne:

Za každé 1€ z nákupu vstupenky  získate 1bod / platí pri nákupe vstupenky na predstavenia:

Jozef a jeho zázračný farebný plášť, Povolanie pápež, Testosterón, Láska, sex a dane, Domov, Zlatá Lýra

Za každé 1€ z nákupu vstupenky získate 3body / platí pri nákupe vstupenky na predstavenie:

Nádej zomiera posledná, Nevesta alebo zdá sa, že hrmí, Rozsobáše

Za každé 1€ z nákupu vstupenky získate 5bodov / platí pri nákupe vstupenky na predstavenia:

Pribina (making of)

Vernostné body sú udeľované  za predpokladu, že zákazník pri nákupe vstupeniek predloží platnú Vernostnú kartu. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a bez oznámenia aktualizovať ponuku produktov zaradených do Vernostného programu DAB v Nitre. Rovnako si vyhradzujeme právo zmeniť a upraviť podmienky Vernostného programu. Všetky zmeny budú uverejnené na našich internetových stránkach, oficiálnom FB a prostredníctvom externej komunikácie.

Informácie o spracovaní osobných údajov

DAB v Nitre, ako prevádzkovateľ, spracováva osobné údaje členov Vernostného programu za účelom priameho marketingu v rozsahu, v akom boli poskytnuté prostredníctvom registračného formuláru.

Vyššie uvedené spracovanie osobných údajov zahŕňa:

Písomnú registráciu do Vernostného programu.

Segmentáciu divákov : rozhodovanie o ponukách a pozvánkach na divadelné predstavenia a akcie podľa preferencií diváka.

Rozosielanie e-mailových kampaní, direct mailov alebo newsletra s aktuálnymi ponukami aj vo Vernostnom programe.

DAB v Nitre  týmto členov Vernostného programu upozorňuje na skutočnosť, že za účelom personalizácie ponúk ( tzv. cielená reklama ) dochádza k automatizovanému vyhodnocovaniu preferencií  diváka (člena Vernostného programu DAB v Nitre).

Divák (člen Vernostného programu DAB v Nitre), v zmysle platných právnych zákonov a predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov, má právo na ochranu pri spracovávaní osobných údajov pre účely priameho marketingu a profilovaniu. Uvedené môže  kedykoľvek ukončiť písomnou žiadosťou na obchodne@dab.sk. DAB v Nitre sa zaväzuje, že osobné údaje nebudú už na tieto účely ďalej spracovávané a budú okamžite zmazané resp. skartované. Okamihom ukončenia spracovania osobných údajov  končí zároveň aj členstvo vo Vernostnom programe DAB v Nitre.

DAB v Nitre prehlasuje, že osobné údaje zákazníka  bude spracovávať len po dobu zodpovedajúcu trvaniu členstva vo Vernostnom programe DAB v Nitre.

 

Zriaďovateľ

Hlavní partneri

Rýchly kontakt

+421 37 772 15 77-9

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo námestie 4
950 53 Nitra

Spojte sa s nami