Vlastníci

Vlastníci

Premiéra28. 11. 2020
Dľžka1:30 hod.
Scéna Veľká sála
Derniéra14. 4. 2023
Počet repríz 27

Jiří Havelka, súčasný český režisér a herec hru pôvodne napísal a naštudovalv roku 2017 pod názvom Spoločenstvo vlastníkov s českým divadlom VOSTO5 pre festival 4+4 dni v pohybe. Úspešná komédia vzápätí získala Cenu MarkaRavenhilla za najlepšiu českú inscenáciu súčasného textu a nomináciu na Hru roka v Cenách divadelnej kritiky. Na základe vlastného textu Havelka režijne pripravil aj film Vlastníci (2019), ktorý v roku 2020 získal cenu Český lev za najlepší filmový scenár. Autor hru napísal na základe svojich skúseností s domovými schôdzami, aj preto pôsobí veľmi autenticky nielen v jednotlivých situáciách a nastolených problémoch, ale aj v typológii postáv z reálneho života.

Hra Vlastníci je žánrovo kritickou komédiou a zároveň sociologickou sondou do súčasnej spoločnosti, ktorú reprezentuje vzorka obyvateľov jedného bytového domu. Postavy zobrazujú zástupcov rôznych spoločenských typov a vrstiev: mladý katolícky manželský pár, pragmatickí biznismeni, hysterický homosexuál s maďarskými koreňmi, upätá úradníčka, manželia s tromi deťmi, presvedčený komunista s nostalgiou za niekdajšími časmi, bývalý disident, majetná pani, ktorá prenajíma viacero bytov, starý mládenec žijúci s matkou...

Hra je plejádou komických postavičiek a absurdných situácií, pri ktorých sa neubránite smiechu ani ironickému konštatovaniu, že je to „presne ako v našom dome“. Zároveň je štúdiou medziľudských vzťahov a ponúka neľútostný súboj ega, boj o pozíciu, moc, dominanciu. Na programe schôdze sú pritom body, ktoré väčšina ľudí, čo žijú v bytových domoch, dobre pozná: oprava strechy, stavba výťahu, odpredaj priestorov pod strechou, oprava plynových rozvodov... Avšak naši vlastníci nie sú schopní konštruktívne riešiť problémy.Namiesto toho intrigujú, presadzujú vlastné záujmy a používajú nezmyselné argumenty, ktoré ich navzájom rozoštvávajú.

Vlastníci sú nielen vtipnou štúdiou ľudských charakterov, ale aj obrazom toho, aké nemožné je dosiahnuť konsenzus už len v malej vzorke spoločnosti. Hra v malom meradle poukazuje na slabiny systému nepriamej demokracie. Je vôbec možné, aby štát s takými rozdielnymi skupinami obyvateľov dokázal efektívne fungovať, ak sa nedokáže dohodnúť malá skupina ľudí žijúcich v susedskom spoločenstve?

Jednotlivým postavám aj celej situácii nastavuje zrkadlo starší pán – bývalý disident, ktorý takmer celý čas sedí bez slova... Jeho príbeh otvára ďalšiu celospoločenskú otázku a tou je vysporiadanie sa s komunistickou minulosťou nielen štátu, ale aj jednotlivcov, ktorí z pozície svojho postavenia zneužívali právo a moc vo svoj prospech a tak zasiahli do osudov mnohých obyčajných ľudí a ich rodín.

Bytová schôdza a typy postáv, s ktorými sa v hre stretávame, sú jednoducho prenosné do hociktorej postsocialistickej krajiny. Aj toto bol dôvod, prečo dramaturgia DAB zvolila tento titul – hra ponúka vtipný pohľad na dobre známu tému a na jej pozadí otvára pálčivé celospoločenské otázky.

Matúš Bachynec (1991)

Patrí k najmladšej generácii divadelných režisérov na Slovensku. Vyštudoval réžiu v ročníku režiséra Romana Poláka na VŠMU v Bratislave, kde absolvoval aj doktorandské štúdium. V súčasnosti pôsobí ako asistent prof. Romana Poláka v jeho režijnom ateliéri.Počas štúdia inscenoval súčasnú svetovú drámu, slovenskú a českú klasiku a vlastné dramatizácie. Svoju tvorbu prezentoval na viacerých divadelných festivaloch doma i v zahraničí. Ako režisér je tiež podpísaný pod autorským divadelným dokumentomNatálka, ktorý v cykle Stop extrémizmu uviedlo Slovenské národné divadlo. VModrom salóne SND autorsky a režijne pripravil aj komornú inscenáciu o živote a tvorbeMarty Kubišovej pod názvom Kabaret Normalizácia alebo Modlitba pre Martu. K storočnici divadla pripravuje v Štúdiu SND inscenáciu Hriech/Její pastorkyňaa k 70. výročiu zavraždenia Milady Horákovej uvedie v Modrom salóne SND premiéru inscenácie Milada. Okrem toho pravidelne spolupracuje s viacerými divadlami na Slovensku (Divadlo Jána Palárika vTrnave, Slovenské komorné divadlo Martin, Štúdio 12 v Bratislave, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a ďalšie). V DAB v Nitre naštudoval v roku 2019 francúzsku komédiu Meno.

Jiří Havelka (1980)

Súčasný český režisér, autor a herec. V roku 2002 absolvoval réžiu na pražskej DAMU. Svoju divadelnú prácu od začiatku zameriava na kolektívnu improvizáciu ako metódu tvorby originálnych autorských inscenácii. Spolupracoval s mnohými českými divadlami – s pražským Studiom Ypsilon, Dejvickým divadlom, HaDivadlom, s Divadlom Na zábradlí, s Divadlom na Vinohradech, Divadlom Archa. Na Slovensku režijne spolupracoval so Slovenským národným divadlom (ElityDnes večer nehráme) a so Slovenským komorným divadlom v Martine (Zem pamätá). Je jednou z kmeňových autorských tvorivých osobností divadla VOSTO5 a jedným zo zakladateľov občianskeho združenia JSAF, ktoré usporadúva Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Ji.hlava. V Štúdiu Ypsilon v Prahe založil Festival cute dramatiky, ktorý sa realizuje pravidelne vždy 17. novembra. Za svoju autorskú a režijnú tvorbu získal množstvo ocenení, okrem iného v roku 2007 aj Cenu Alfréda Radoka ako talent roka.

BULLETIN k inscenácii si môžete zhliadnuť TU

 

Autor

  • Jiří Havelka

Réžia

  • Matúš Bachynec

Preklad

  • Matúš Bachynec

Kostýmy

  • Ján Husár

Dramaturgia

Scéna

  • Barbora Šajgalíková

Pani Záhradníková

Pán Záhradník

Pani Tichá

Ivančík

Ivančíková

Pán Kabát

Pani Horváthová

Pán Csabai

Pán Šuster

Pani Špacírová

Pán Novák

Čermák 2

Pán Sokol

Zriaďovateľ

Hlavní partneri

Rýchly kontakt

+421 37 772 15 77-9

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo námestie 4
950 53 Nitra

Spojte sa s nami