Všetko za národ

Všetko za národ

Premiéra13. 6. 2008
Dľžka2:50 hod.
Scéna Štúdio
Derniéra21. 12. 2012
Počet repríz 70

úsmevné príbehy slnečného leta,... ...ktoré spáli mráz roku 1914

Slnkom prežiarená záhrada farára Javorčíka je centrom spoločenského života na dedine. Je to život monotónny, ale veselý. Chodia sem nielen miestni blázni a opilci, ale aj hrdí sedliaci a miestna inteligencia. A hlavne nápadníci, pretože farár Javorčík má tri dcéry na vydaj. Starosti s ich vydajom mu nerobia len vysoké nároky jeho dcér, ale aj Hana Čepčinská – príbuzná, ktorá jastrabím zrakom bdie nad čistým národnostným profilom uchádzačov.

Slnkom prežiarená záhrada však nie je len dejiskom úsmevných ľúbostných trampôt a štipľavých národnostných prekáračiek medzi Slovákmi a Mačarmi. Odohrávajú sa v nej aj ťažké životné drámy. Viera, jedna z Javorčíkových dcér a hlavná postava príbehu, prežíva nenaplnenú lásku k učiteľovi Čiernemu. Hoci je vzdelaný a múdry, príliš často sa pozerá na dno pohárika, príliš miluje hazardné hry a príliš často sa necháva strhnúť divokými poľovačkami. Žije rýchlo a zomrie mladý.

Sotva sa Viera stačí spamätať z jeho smrti a sotva sa stačí rozvinúť krehký vzťah medzi ňou a vzdelaným sedliakom Hagarom, smrť jej vyrve aj toho. Milovala dvoch mužov, ale oboch jej prebrala koketná smrť. Tá smrť, ktorá vo svojej najdesivejšej podobe náhle ukončí všetky lásky, priateľstvá, ale aj žabomyšie vojny z Javorčíkovej slnkom prežiarenej záhrady...

Všetko za národ je príbeh o láskach nešťastných, tajných, krátkych letných, premeškaných i tých osudových. Ale je to aj príbeh o národnej identite, tolerancii voči iným národom a o ilúziách, ktoré si o národe a jeho potrebách človek vytvára.

Inscenácia bola nominovaná na cenu DOSKY 2008 v kategórii Najlepšia inscenácia sezóny.

Inscenácia bola nominovaná na cenu DOSKY 2008 v kategórii Najlepší ženský herecký výkon (Eva Pavlíková). 

Inscenácia bola nominovaná na cenu DOSKY 2008 v kategórii Najlepšia scénografia (Pavol Andraško).

Réžia

  • Michal Vajdička

Libreto

  • Jana Hurtigová

Dramaturgia

  • Daniel Majling

Scéna

  • Pavol Andraško

Hudba

  • Peter Mankovecký

Viera Javorčíková

Olina Javorčíková

Hana Čepinská

Čierny / Kamenár

Želka Čierna

Farár Javorčík

Matej Vodnár

Hagarka

Belický

O NÁRODE BEZ PÁTOSU

Mária Fekar Jenčíková 13. jún 2008

Všetko za národ! Velí Hana Čepčinská, národovkyňa, ktorú na dedinu poslal lekár. Cupitajúc po hline odrieka verše s krkolomnými okazionalizmami slovenského parnasistu Pavla Országha Hviezdoslava. Vidiek i slovenský ľud - všetko by „na pekno“ vidieť chcela. Prichádza s romantizujúcimi predstavami, ktoré sa lámu pod šľahmi biča irónie. Pozdvihnúť slovenský národ, zbierať ľudové piesne, prostonárodné príslovia a porekadlá. Ľud, ktorý sa pohybuje vo svojom uzavretom teritóriu, čo naznačila uzavretá scéna Pavla Andraška, od odrodilcov chrániť. 

Kam oko dovidí, všade zem, hlina. Cítiť ju aj v hľadisku. Z jedného konca na druhý dovidíš, postavy z javiska len veľmi zriedka odchádzajú – zväčša v stronzách počúvajú repliky ostatných. A nad tým všetkým vznáša sa dobový drevený nábytok. Ako národné povedomie. Kedy – nekedy sa niektorý kus spustí, aby naznačil zmenu prostredia. 

Kostýmy Jany Hurtigovej v prírodných farbách, materiáloch i strihoch jemne naznačujú historizujúci kontext, vyhýbajú sa však prílišnej folklorizácii. 

Výborná dramatizácia Ondreja Šulaja pracuje s výraznými strihmi. Je postavená na kontrastoch a irónii. Napokon, Timrava použila už samotný názov ako ironickú adoráciu. Šulaj stavia vedľa seba komické i tragické situácie, aby sa vzájomne lámali do čírych emócií. Režisér Michal Vajdička ich vyhrotil (napríklad Hagarovmu výstupu o smrti syna predchádza roztopašná prekáračka a rozprávanie vtipov, takže pri suchom vecnom konštatovaní mrazí, situácia zaskočí postavy i diváka), že sa štiepili v presnom reze, často brúsené sarkazmom, ktorý dokonale zrkadlí povahu slovenského ľudu. Odbúrava pátos, inscenácii dáva nadhľad a ľahkosť.

Šulaj sa vyvaroval archaizujúcim slovným konštrukciám, ktoré Timrava s obľubou používa. Namiesto Timravinho: „A mne sa ten šuhajec ľúbi. Originálny mladík, ja ho rád mám,- povie v to otec. Devušky, majte sa okolo neho, ja rád by ho mal za zaťa!“ Použil súčasný jazyk, ktorý v svižných dialógoch prispieval k správnemu rytmu inscenácie a obsiahlu novelu zredukoval na kľúčové situácie. Strihá ich v komickom i tragickom tóne, aby sa vzájomne osvetľovali a dodávali si ostrosť, aby sa lámali v presnom reze. Žiaden folklór. Len trocha hrdých nacionalistických fráz podťatých nadhľadom a vzdelaním. Napríklad keď sa na javisku strieda niekoľko jazykov - maďarčine kontruje angličtina, nemčina, francúzština i latinčina. Výborne vystavaná prekáračka, ktorá sa pohráva s malosťou človeka, jeho povýšenosťou.

Kontrasty ruralistického vzťahu k zemi, intelektuálnych dišpút o národe i ďalších spoločensko-politických otázkach rozkryli obraz národa videného očami Timravy, ktorý z oblakov na zem ťahali jej ironické poznámky.

Šulaj ponechal postavám výrazne kontúry, ktoré režisér s hercami rozvíjali do plnokrvných charakterov, takže žiadna neskĺzla do karikatúry, aj keď typy - agitujúca národovkyňa a zatrpknutá stará dievka, učiteľ alkoholik a podobne, by k tomu zvádzať mohli. Herci postavy budovali precízne, spolu s režisérom ich stavali do presne vykresaných situácií, takže príbeh napredoval v rýchlom tempe. 

Kristína Turjanová postavu Viery Javorčíkovej, ktorá je stelesnením samotnej Timravy, stavala príliš bolestínsky. Pohľady do zeme, utrápenosť až bezmocnosť v gestách i pohľadoch sú prostriedky, z ktorých Turjanová postavu stavia. Irónia bola viac v texte. Viera Turjanovej nehrá tú zatrpknutú starú dievku, ktorú poznáme z novely. Je z nej trpiteľka. Je to výrazný, aj keď nie celkom najšťastnejší posun postavy.

Elanu Javorčíkovú stavia Zuzana Kanócz ako emotívne, životom prežiarené šťastné stvorenie, ktoré rýchlo vzbĺkne a do akcií vkladá všetko. Olina Javorčíková v podaní Lucie Lapišákovej je zadumaná, pracovitá, pozitívna, intelektuálnymi hračkami sa príliš nezaťažuje. Milan Ondrík dal postave Hagaru vážnosť a vznešenú hrdosť. Učiteľ Čierny je zlomený a nešťastný dobrák, v podaní Branislava Matuščina je odsúdený k tragickému koncu. Martin Nahálka ako Vodnár má v sebe komično čechovovských postáv. Peter Oszlík Maďara Belického trochu paroduje, ináč celá fara pôsobí ako čechovovské sídlo, v ktorom sa prelieva čas v dišputách. Vládne mu pokojný Farár Javorčík, ktorého hrá Ivan Vojtek starší rozvážne a bez emócií. Aj horúce leto prispieva k postupnému hustnutiu atmosféry, ktorá však má vždy tragikomické črty. K postavám, ktoré dokážu vylúdiť smiech zvláštnou prostotou, patrí aj Pekáč Juraja Loja. Herec ponúkne úplne inú tvár v úlohe Limbovského. 

Režisér Michal Vajdička veľmi zručne pracuje s prelínaním komického a tragického. Rovnaký motív použije v protikladných situáciách - keď Slovenské mamičky prvý raz na husliach zahrá zaostalý Pekáč v skvostnom podaní Juraja Loja, všetci sa smejú. Keď ju v závere niekoľkohlasne spievajú herci a odvedených chlapov postupne mažú hlinou, je clivá. Umocňuje silný obraz vojny, ktorý prichádza po komickom čítaní slovenských novín. Správa o atentáte na Františka Ferdinanda v nich dostala iba niekoľko riadkov na poslednej strane. Noviny plné národnobuditeľských atakov, besedníc a ďalších hrdovzletných statí zatienili správu, ktorá zmenila svet.

Hudba Petra Mankoveckého sa v predeloch pohráva s motívmi, ktoré smerujú až kamsi do Írska a v dramatických momentoch strieda iba tóny, základ tvoria typicky slovenské hudobné motívy v nových súvislostiach, spieva sa aj naživo.

Inscenácia na motívy novely Boženy Slančíkovej-Timravy Všetko za národ bola vynikajúcou bodkou za monotematickou sezónou Rodinné Striebro v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Rozprávať o národe bez pátosu a prvoplánového folklóru sa len tak nevidí. Nielen inscenácia, ale aj celá sezóna sa vydarili.

Zriaďovateľ

Hlavní partneri

Rýchly kontakt

+421 37 772 15 77-9

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo námestie 4
950 53 Nitra

Spojte sa s nami