Vstupenky

Program Divadla Andreja Bagara v Nitre na nasledujúci mesiac je zverejňovaný od 4. dňa aktuálneho mesiaca, kedy sa dajú zároveň rezervovať i vstupenky. Pokiaľ 4. deň v mesiaci je cez víkend, program je zverejnený vždy v nasledujúci pondelok.

Vstupenky na predstavenia si môžete kúpiť nasledovne:

1. Online nákup vstupeniek, online rezervácia

Pre vaše maximálne pohodlie sme sprístupnili systém elektronického predaja. Ten umožňuje:

  • priamy online nákup vrátane online platby – vstupenky si môžete hneď zaplatiť bankovou kartou
  • priamy online nákup s platbou prevodom na náš účet
  • rezerváciu vstupeniek s vyzdvihnutím a platbou v pokladnici DAB
  • na online predaj je vyhradený limitovaný počet vstupeniek.
  • ostatné vstupenky si môžete zakúpiť či rezervovať inými spôsobmi, ktoré sú uvedené v bode 2 a 3.

2. Osobné zakúpenie vstupeniek, rezervácia vstupeniek,

Vstupenky si môžete kúpiť osobne v pokladnici DAB alebo rezervovať na tel. čísle +421 37 652 48 72, alebo na obchodnom oddelení +421 37 652 48 75 alebo e-mailom obchodne@dab.sk 

3. Darčeková poukážka

V pokladnici DAB si môžete zakúpiť darčekovú poukážku v hodnote 30,- a 50,- eur.

Prostredníctvom darčekovej poukážky je možné platiť za vstupenky v pokladnici DAB.

Darčekovú poukážku je možné uplatniť na predstavenia z repertoáru DAB, ktorých termín konania je v rozmedzí platnosti poukážky.

Pri nákupe vstupeniek darčekovou poukážkou sa zostatková hotovosť nevydáva. Zvyšnú hotovosť môžete použiť pri nákupe ďalších vstupeniek.

Pokiaľ je cena vstupeniek vyššia ako hodnota poukážky, rozdiel je potrebné doplatiť v hotovosti alebo kartou.

Pri úhrade vstupeniek prostredníctvom darčekových poukážok je možné použiť viacero darčekových poukážok.

V prípade straty alebo znehodnotenia darčekovej poukážky neposkytuje DAB v Nitre novú/náhradnú poukážku.

Za darčekovú poukážku nie je možné vrátiť peniaze a taktiež nie je možné ju zameniť za poukážku s inou lehotou platnosti.

Každá darčeková poukážka má vlastný identifikátor – číselný kód.

Darčeková poukážka je cenina, ktorej falšovanie sa trestá podľa príslušného zákona.

4. Hromadné objednávky vstupeniek

Zájazdy a hromadné vstupenky (nad 10 ks) si môžete rezervovať v pracovných dňoch na obchodnom oddelení na tel. čísle +421 37 772 15 80, +421 37 652 48 75, alebo e-mailom obchodne@dab.sk

Rezervované vstupenky si môžete vyplatiť v Pokladnici DAB do 3 dní od rezervácie, alebo poslať peniaze na účet. Zaplatené vstupenky si potom môžete prevziať v Pokladnici DAB, Svätoplukovo nám.4, Nitra, hlavný vstup, 45 minút pred predstavením (od 17:45 do 18:30 hod), alebo podľa pokynov obchodného odd. DAB.


Dovoľujeme si požiadať ctených návštevníkov na vozíčku, aby svoju návštevu divadla nahlásili vopred na obchodnom oddelení z dôvodu limitovaného počtu miest pre vozíčky. Vozičkári majú na predstavenia DAB vstup zdarma do vyhradeného priestoru. Sprevádzajúci musí mať zakúpenú riadnu vstupenku.

Zľavy sa dajú uplatniť na limitovaný počet vstupeniek na predstavenia z repertoáru DAB po predložení príslušného platného dokladu iba v pokladnici DAB. Príslušným dokladom sa rozumie: preukaz ZŤP a ZŤPS.
Zľavy nie je možné kombinovať.

Dovoľujeme si upozorniť ctených návštevníkov, že vstupenky do DAB sa z bezpečnostných dôvodov kontrolujú už pri hlavnom vstupe.

Dovoľujeme si upozorniť ctených návštevníkov, že vstup s kočíkom do hľadiska je zakázaný.

Všeobecné obchodné podmienky

Hľadisko DAB (pdf, 103 kB)

Hľadisko DAB

Zriaďovateľ

Hlavní partneri

Rýchly kontakt

+421 37 772 15 77-9

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo námestie 4
950 53 Nitra

Spojte sa s nami