Slavka Civáňová

Slavka Civáňová

Divadelná dramaturgička, autorka, venuje sa tiež projektom neformálneho vzdelávania v divadle a histórii nitrianskeho divadla. Absolventka kulturológie na FF UK v Bratislave a postgraduálneho štúdia estetiky na FF UKF v Nitre.

V rokoch 2003 – 2017 pôsobila ako dramaturgička a koordinátorka sprievodných a vzdelávacích podujatí na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra. Okrem toho pracovala v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre, na Festivale Cap ā l´est – Cesta na východ v Banskej Štiavnici a na medzinárodnom festivale Into the Miracles, ktorý v júli 2023 realizovalo Divadlo Pôtoň.

Od roku 2017 pôsobí ako lektorka dramaturgie a projektová manažérka, od roku 2020 ako dramaturgička v DAB v Nitre.

Prednášala na katedrách kulturológie a estetiky UKF a na Konzervatóriu v Nitre (predmety: rozbor drámy, interpretácia divadelného diela, estetika dramatického umenia, projektový manažment...).

Je zostaviteľkou a/alebo spoluautorkou viacerých publikácií a výskumných projektov: Nežná.nrDivadlo Andreja Bagara v Nitre – 70František Perger – Život so scénouPraktická estetika 10O interpretácii dramatického dielaDivadlo v regióne, Divadelné prechádzky – Nitra, Presahy Divadelnej Nitry 1992 – 2021 a i. Je tiež kurátorkou viacerých výstav: František Perger – Scénografia (Nitrianska galéria, DAB v Nitre, 2017), Nitra XXXXV – Zbytočné obete (DAB v Nitre, 2018), Nežná.nr (DAB v Nitre, 2019), Dom Bernardy Alby – vtedy a dnes (DAB v Nitre, 2020), Židovská Nitra (DAB v Nitre, 2023) a iné...

Ako autorka scenára, textov piesní a dramaturgička spolupracovala napríklad na inscenáciách Kutlochy (2022, DAB v Nitre) Kým nastane ticho (2021, DAB v Nitre), Trója (2019, SDKS v Nitre), Hoax (2018, DAB v Nitre), Čarodejník z krajiny Oz (2017, SDKS v Nitre), Bajaja (Divadlo Nová scéna, Bratislava, 2013), a i., ako dramaturgička napríklad na inscenáciách Zlatá lýra (2023, DAB v Nitre), Jozef a jeho zázračný farebný plášť (2021, DAB v Nitre), Vlastníci (2020, DAB v Nitre), Zaľúbený Shakespeare (2017, DAB v Nitre), Obchod na korze (2014, Nová scéna Bratislava) a i.

 

Zriaďovateľ

Hlavní partneri

Rýchly kontakt

+421 37 772 15 77-9

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo námestie 4
950 53 Nitra

Spojte sa s nami