Slavka Civáňová

Slavka Civáňová

Absolventka Kulturológie na FF UK v Bratislave (2003) a doktorandského štúdia Estetiky na FF UKF v Nitre(2012) s témou dizertačnej práce: Kategória človeka v súčasných autorských stratégiách v dráme.

Od roku 2003 do roku 2017 pôsobilaako dramaturgička a manažérka sprievodných podujatí a koordinátorka vzdelávacích programovna Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra. Okrem toho pracovala v Starom divadle Karola Spišáka v Nitrea na Festivale Cap ā l´est – cesta na východ v Banskej Štiavnici. Od februára 2017 pôsobí ako projektová manažérkaa lektorka dramaturgie, od júla 2020 ako dramaturgička v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Ako pedagogička prednášala na Katedre kulturológie, Katedre estetiky na UKF v Nitre a na  Konzervatóriu v Nitre (predmety: projektový manažment, rozbor drámy, interpretácia divadelného diela, estetika dramatického umenia...).

Je tiež zostaviteľkou a spoluautorskou viacerých publikácii: Divadlo Andreja Bagara v Nitre – 70, František Perger – Život so scénou,Praktická estetika 10. O interpretácii dramatického diela, Legendy veľkomoravské...Je tiež kurátorkou viacerých výstav: František Perger – Scénografia (Nitrianska galéria, DAB v Nitre, 2017), Nitra XXXXV – Zbytočné obete (DAB v Nitre, 2018), Nežná.nr (DAB v Nitre, 2019), Dom BernardyAlby – vtedy a dnes (DAB v Nitre, 2020) a iné.

Venuje sa neformálnemu vzdelávaniu v divadle, dramaturgii, histórii nitrianskeho divadla, autorskej dramatickej tvorbe a manažmentu kultúry. Je autorkou viacerých umeleckých projektov realizovaných pre Mesto Nitra (Pribina, knieža Nitravy, Svätopluk, rexMegaleMorabia, Veľkomoravský orloj a iné).

Okrem Divadla Andreja Bagara v Nitre spolupracovala tiež s Divadlom Nová scéna v Bratislave a so Starým divadlom Karola Spišáka v Nitre. Ako autorka textu a dramaturgička sa spolu s režisérom Petrom Oravcom podieľala napríklad na vzniku inscenácií: Bajaja(Divadlo Nová scéna, Bratislava, 2013),Nepovolaným vstup zakázaný (Divadlo Andreja Bagara v Nitre, 2016), Čarodejník z krajiny OZ (Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, 2017), Trója (Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, 2019), Princ a Večernica (Divadlo Nová scéna Bratislava, 2012), Obchod na korze (Divadlo Nová scéna Bratislava, 2014), Zaľúbený Shakespeare (Divadlo Andreja Bagara v Nitre, 2017). Autorsky a dramaturgicky spolupracovala tiež na edu-hreHoax (Divadlo Andreja Bagara v Nitre, 2018, réžia: Silvia Vollmannová).

Od roku 2014 pôsobí ako členka komisie v programe Viac umenia Nadácie Tatra banky, od roku 2018 j členkou predstavenstva Asociácie Divadelná Nitra a od roku 2019členkouodbornej komisie v programe Divadlo Fondu na podporu umenia. Je tiež držiteľkou ocenenia primátora Mesta Nitra Ferdinanda VítekaOsobnosť mesta Nitry 2004a víťazka súťaže ARTUR 2013 (celoslovenská súťaž pôvodných slovenských dramatických textov pre deti a mládež).

 

Zriaďovateľ

Hlavní partneri

Rýchly kontakt

+421 37 772 15 77-9

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo námestie 4
950 53 Nitra

Spojte sa s nami

Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním týchto stránok s tým súhlasíte. Viac informácií.