Renáta Ryníková

Renáta Ryníková

Narodená v roku 1982 v Prešove
Vzdelanie: Gymnázium Jána Adama Raymana Prešov, Mgr. art – VŠMU v Bratislave, abs. 2004, PhD. – Učiteľstvo hudobno-dramatického umenia, Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, PhDr. – Estetika, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita
Konštantína Filozofa v Nitre, PaedDr. – Učiteľstvo predmetov estetická výchova, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Angažmán v DAB v Nitre:
2004 – 2014,
2020 – spolupráca trvá
Renáta Ryníková sa narodila v Prešove. Ako dieťa navštevovala hudobno-dramatický odbor, spev, hru na klavír, hru na husle a hru na gitaru na Základnej umeleckej škole Mikuláša Moyzesa v Prešove. Po maturite na Gymnáziu Jána Adama Raymana v Prešove ju prijali na štúdium herectva na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, ktoré absolvovala v roku 2004. Hneď po ukončení štúdia sa stala členkou umeleckého súboru Divadla Andreja Bagara
v Nitre. Ešte v tom istom roku sa predstavila nitrianskym divákom v obľúbených muzikáloch Kabaret a Adam Šangala v réžii Jozefa Bednárika a v inscenácii Mariša v réži J. A. Pitinského. S režisérom Bednárikom spolupracovala aj na ďalších jeho nitrianskych muzikáloch: Modrá ruža (2008), Divotvorný hrniec (2006). Diváci si ju pamätajú aj z úspešných inscenácií Búrlivé výšiny (2006) a Pýcha a predsudok (2012). Viaceré herecké
príležitosti jej priniesla aj spolupráca s režisérom Svetozárom Sprušanským: Láska a peniaze (2012), Sladká Charity (2011), Agáta hľadá prácu postava (2006), I ako Ina (2005). V roku 2014 z nitrianskeho divadla odišla na voľnú nohu, ale externe s DAB naďalej spolupracovala.Od októbra 2020 sa stala opäť internou členkou umeleckého súboru.

Renáta Ryníková spolupracovala s mnohými slovenskými divadlami: Slovenské národné divadlo, Divadlo Aréna, Divadlo La Komika, Divadlo GuNaGu, Divadlo Ludus, Divadlo Stoka, Štúdio 12, Medzinárodné divadlo Meteorit, Bratislava, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, Teatro Tatro, Slovenské komorné divadlo, Martin a mnohé ďalšie.
Účinkovala tiež vo viacerých televíznych seriáloch: Nový život, Prázdniny, Hotel Delukse,Som mama, Záchranári, Kredenc, Za sklom, Rodinné prípady, Búrlivé víno, Panelák a iné.

Predstavila sa tiež v kinofilmoch: Kruté radosti a Cuky Luky Film. Účinkovala aj zábavných reláciách: Chart show, Nikdy nehovor nikdy či v reality show: Súdna sieň a Vyvolení.

Objavila sa aj vo videoklipoch hudobných skupín Horkíže slíže, Borra či Elán. Autorsky a moderátorsky sa podieľa aj na audiovizuálnom projekte SoaRea.
Okrem VŠMU absolvovala aj doktorandské štúdium na Filozofickej aj Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v predmetoch: Estetika, Estetická výchova a Pedagogika hudobno-dramatického umenia.
Aktívne sa venovala aj pedagogickej činnosti umeleckých predmetov v hudobno-dramatickom odbore. Pôsobila na Súkromnom konzervatóriu v Nitre a na Katedre hudby PF UKF v Nitre ako pedagóg odborných predmetov ako herecká tvorba, javisková reč, umelecký prednes, moderovanie, dejiny divadla či interpretácia umeleckého diela. Vo svojom voľnom čase sa aktívne angažuje v činnosti za práva zvierat, v oblasti ekológie a rôznych charitatívnych zbierok pre útulky a sociálne slabých ľudí.

Syna či dcéru?

Renáta v role:
Marta, prekladateľka z Bratislavy

Vstupenky sa už nepredávajú.

Zriaďovateľ

Hlavní partneri

Rýchly kontakt

+421 37 772 15 77-9

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo námestie 4
950 53 Nitra

Spojte sa s nami