Norway today

Norway today

Premiéra18. 12. 2004
Dľžka2:00 hod.
Scéna Štúdio
Derniéra7. 8. 2016
Počet repríz 23

ľúbostná romanca Rómea a Júlie 21. storočia

Uvedenie jedného z najzaujímavejších súčasných dramatických textov posledných rokov. Divadelný hit európskych javísk.

Téma ľudskej osamelosti, hľadania vzájomných vzťahov a väzieb, ktoré by boli založené na princípe človečenskej spolupatričnosti a naplnenia túžby po láske. 

Igor Bauersima sa síce narodil v Československu (1964, Praha), ale hneď po invázii sovietskych vojsk v roku 1968 jeho rodičia rozhodli o autorovej skutočnej vlasti – a tou je dnes Švajčiarsko. Vyštudoval architektúru na univerzite v Zurichu, stal sa jedným z najvýznamnejších zjavov jeho umeleckej off-scény. Pôsobil aj ako hudobník, nakrútil niekoľko celovečerných filmov. Na žiadosť svojich priateľov- hercov založil divadelnú “Off off scénu” v Zurichu. Divadlo sa stalo ideálnym miestom pre Bauersimov univerzálny talent, pre šírku jeho umeleckých záujmov a pre jeho multimediálne smerovanie (napr. v hre “norway.today” pribudlo medium internetu).

Bauersimova tvorba má jednu spoločnú tému – obsahovo aj formálne formuluje otázku dotýkajúcu sa pojmu a zmyslu reality či autenticity. Skutočnosti a pravdivosti našich činov a emócií. Kladie otázky: Čo je skutočnosť a čo len zdanie, ilúzia? A čo je naša najpodstatnejšia – nám najvlastnejšia úloha, tu na tomto svete?

Mladí hrdinovia hry “norway.today” sa snažia utiecť od pretvárky, lži, podvodu sveta, ako aj od seba samých. Chcú nájsť tú skutočnú pravdivosť (a pravdivú skutočnosť) tvárou v tvár smrti.

K napísaniu tejto hry (premiéru mala v novembri 2000 v Dusseldorfe) inšpirovala Bauersimu skutočná udalosť: 24-ročný Nór a 17-ročná Rakúšanka sa zoznámili v internetovom chat-roome, určenom osobám so samovražednými sklonmi, a spoločne naplánovali a neskôr aj zrealizovali svoju dobrovoľnú smrť skokom zo šestometrového útesu nad jedným nórskym fjordom. “Norway.today” bolo počas dvoch rokov preložená do pätnástich jazykov, stala sa najhranejšou súčasnou hrou v nemecky hovoriacom svete a katapultovala Bauersimu zo skromného prostredia nezávislého divadla medzi najžiadanejších dramatikov a režisérov bohatých nemeckých mestských a štátnych divadiel.

Autor

  • Igor Bauersima

Réžia

  • Vladislava Fekete

Preklad

  • Martin Kubran

Dramaturgia

  • Svetozár Sprušanský

Hudba

  • Pavol Hubinár

Scéna a kostýmy

  • Eva Rácová

August

Zriaďovateľ

Hlavní partneri

Rýchly kontakt

+421 37 772 15 77-9

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo námestie 4
950 53 Nitra

Spojte sa s nami