Svetozár Stračina -"Počuť vônu živého"

Svetozár Stračina -

Premiéra9. 12. 2023
Dľžka2:15 hod.
Scéna Veľká sála
Cena 36 - 39 €
Počet repríz 2

Skladateľ, ktorého hudobné kompozície nadchýnajú aj tých, ktorí sa tradíciám vyhýbajú. Celovečerný program Lúčnice venovaný dielu jednej z jej ústredných tvorivých osobností, Svetozárovi Stračinovi, hudobnému skladateľovi, ktorý pre Lúčnicu skomponoval množstvo skladieb, ako aj scénických programov. Jeho prvé stretnutia s Lúčnicou a profesorom Štefanom Nosáľom boli pre jeho tvorbu zlomové a určujúce. V podaní viac ako 100 účinkujúcich umelcov prinášame v programe ikonické tance, veľké zborové scény aj známe filmové hudobné kompozície.  Svetozár Stračina ostáva rébusom, ktorého hľadanie stále pokračuje aj v našom celovečernom programe.

"Tradičnú kultúru môžem akceptovať, alebo nevšímať si ju. Tým ale ochudobním iba seba, lebo ona bude tradíciou ďalej. Ja ostanem bezdomovcom, ostanem iba človekom do počtu. No takí ľudia do počtu sa dajú ľahko ovládať, dajú sa ľahko riadiť. Človek bez vzťahu k tradíciám nemá na čo nadväzovať." Svetozár Stračina

Tvorivý tím:

Choreografia: Štefan Nosáľ

Hudba: Svetozár Stračina

Námet a scenár: Mikuláš Sivý  

Réžia:  Mikuláš Sivý

Dirigent: Martin Leginus

Zbormajsterka speváckeho zboru: Elena Matušová                 

Naštudovanie: Mikuláš Sivý, Ivana Kleiblová

Návrhy kostýmov: Šarlota Kišová, Dagmar Roháčová

 

Účinkujú:  50 členný tanečný súbor a spevácka skupina

45 členný orchester

30 členný spevácky zbor

Zriaďovateľ

Hlavní partneri

Rýchly kontakt

+421 37 772 15 77-9

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo námestie 4
950 53 Nitra

Spojte sa s nami