Z morského dna

Z morského dna

Premiéra24. 9. 2023
Dľžka1:00 hod.
Scéna Veľká sála
Cena
Počet repríz 1

Silke Huysmans & Hannes Dereere, CAMPO, BELGICKO

Originálne duo belgických performerov po prvýkrát na Slovensku! Tretia časť ich ekologickej trilógie odkrýva ešte nepreskúmanú a novú oblasť ťažobného priemyslu – hlbokomorskú ťažbu. Zdá sa, že viac vieme o povrchu Mesiaca než o dne oceánu. Na celom svete bolo zmapovaných a preskúmaných iba 10 percent oceánskeho dna. Na jar 2021 sa tri lode zhromaždia na odľahlom mieste Tichého oceánu. Jedna z nich patrí belgickej bagrovacej spoločnosti Deme-Gsr. Na ďalšej lodi pozorne sleduje operáciu medzinárodný tím morských biológov a geológov. Na palube neslávne známej lode Rainbow Warrior, ktorá flotilu dopĺňa, protestujú aktivisti Greenpeace. Tvorcovia Silke Huysmans a Hannes Dereere sa zo svojho malého bytu v Bruseli spoja s týmito tromi loďami cez satelit. Každá z lodí predstavuje jeden pilier verejnej diskusie: priemysel, vedu a aktivizmus. Prostredníctvom série rozhovorov vzniká intímny portrét tohto nového priemyselného odvetvia. So Silke a Hannesom sa opäť ponoríme do zaujímavej scénickej koláže zvukov, rozhovorov a videoartu. Dielo je pokusom zachytiť potenciálne kľúčový moment v našej histórii, ktorý odhaľuje, aké katastrofálne ekologické následky by takáto ťažba mala pre našu planétu narušením biodverzity dosiaľ neprebádaného hlbokomorského ekosystému.

Inscenácia Z morského dna je poslednou časťou ekologickej trilógie a na tohtoročnej Divadelnej Nitre máte jedinečnú možnosť vidieť aj jej ďalšie dva diely: Príjemný ostrov (Pleasant Island) a Banské príbehy (Mining Stories).

Zriaďovateľ

Hlavní partneri

Rýchly kontakt

+421 37 772 15 77-9

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo námestie 4
950 53 Nitra

Spojte sa s nami