KREHKÁ IDENTITA: Pribina - knieža, mýtus, hrdina?

KREHKÁ IDENTITA: Pribina - knieža, mýtus, hrdina?

Premiéra31. 5. 2023
Dľžka0:00 hod.
Scéna Zákulisie
Cena
Počet repríz 1

Štvrtá diskusia z cyklu Krehká identita sa viaže k témam inscenácie Pribina a bude sa konať v Zákulisí Divadla Andreja Bagara. 

Ako vyzerala naša minulosť - to je otázka, ktorou sa zaoberajú archeológovia, historici, ale aj etnológovia či antropológovia. S historikom Matejom Harvátom a autorom Miklósom Forgácsom budeme diskutovať nielen o nitrianskom kniežati Pribinovi, ktorý patrí k výrazným symbolom našej najstaršej histórie, ale aj o tom, čo vytvára našu etnickú, kultúrnu, národnú identitu, s akými osobnosťami či miestami sa tá "naša" identita spája, akú úlohu v tom zohrávajú túžby po sebaurčení, mýty, aké stabilné či krehké je to, čo vnímame ako slovenské.  

Vstup na akciu je voľný.

Hudobným hosťom bude vynikajúci hudobný skladateľ Peter Machajdík.

Matej Harvát

Vyštudoval históriu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, doktorandské štúdium absolvoval na Oddelení stredovekých dejín Historického ústavu SAV. Zameriava sa na raný stredovek v stredoeurópskom priestore, najmä na 8. – 10. storočie a transformačné procesy v strednom Podunajsku s osobitným zreteľom na veľkomoravskú problematiku. V súčasnosti pracuje v Centre vedecko-technických informácií SR na agende Otvorenej vedy.

Miklós Forgács

Dramatik, dramaturg a režisér. V súčasnosti pôsobí ako dramaturg v Divadle Thália v Košiciach. Je autorom viacerých dramatických textov, píše v maďarskom aj slovenskom jazyku. Jeho rozhlasové hry boli uvedené v Slovenskom rozhlase, jeho hry uviedlo Divadlo Pôtoň, Mestské divadlo v Žiline, Divadlo Thália Košice. Prekladá tiež hry súčasných slovenských autorov do maďarčiny.

Peter Machajdík

Narodil sa v Bratislave, ale od roku 1992 žil v Berlíne. Je mezinárodne uznávaným hudobným skladateľom. Spolupracuje s mnohými renomovanými svetovými hudobníkmi. Získal okrem iného prestížne štipendium Berliner Künstlerprogramm des DAAD a je laureátom Ceny Jána Levoslava Bellu.
Komponuje hudbu pre divadlo, film a multimediálne projekty. Jeho orchestrálne diela uviedli Janáčkova filharmónia Ostrava, Luganský symfonický orchester, Štátna filharmónia Košice, Camerata Europea, Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala a ďalšie významné hudobné telesá.
 

Zriaďovateľ

Hlavní partneri

Rýchly kontakt

+421 37 772 15 77-9

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo námestie 4
950 53 Nitra

Spojte sa s nami