KREHKÁ IDENTITA: Nevesta alebo Prečo sa to dialo?

KREHKÁ IDENTITA: Nevesta alebo Prečo sa to dialo?

Premiéra22. 2. 2023
Dľžka0:00 hod.
Scéna Štúdio
Cena
Počet repríz 1

Druhá diskusia z cyklu Krehká identita bude spojená s témami, ktoré otvára inscenácia novely Ladislava Grosmana Nevesta.

Budeme diskutovať o tom, prečo iná identita vzbudzuje u ľudí obavy, o tom, prečo sme ako „holubičí“ národ pripustili židovské deportácie z nášho územia, aj o historickej traume komunity, ktorá kedysi tvorila dôležitú súčasť života slovenských miest a obcí.

Ako sa na túto časť našich dejín pozeráme dnes? Poučili sme sa?

Poľudštili?

Hosťami diskusie budú Michail Kapustin, hlavný rabín na Slovensku, Monika Vrzgulová, etnologička a popredná odborníčka na holokaust na Slovensku, Michaela Hapalová, prezidetka rad Rafael Inštitútu a Sandra Polovková, riaditeľka pamäťovej inštitúcie Post Bellum, ktorá významným spôsobom prispieva k dokumentácii príbehov preživších.

Hudobným hosťom bude Michal Paľko z kapely Mojše Band .

Vstup na akciu je voľný.

 

Michaela Hapalová / Prezidentka rady Rafael Inštitútu, výcviková terapeutka, supervízorka, psychoterapeutka, jungovská analytička. Dlhodobo sa venuje a pracuje na témach židovskej identity a židovskej tradície. Vo svojom výskume a v klinickej praxi sa zameriava najmä na prevenciu a liečbu psychických tráum a transgeneračný prenos traumy holokaustu. Je členkou ŽO Praha, spolupracovala aj so Židovskou obcou v Bratislave. V rámci Rafael Inštitútu založila a viedla zážitkovú skupinu "Generace poté". 

 

Michail Kapustin / Narodil sa v ruskom Orenburgu, neskôr sa rodina presťahovala do Gruzínska. Gruzínsko opustil počas občianskej vojny a usadil sa na Kryme. Študoval v Londýne a v Tel Avive, kde získal smichu a titul magistra z hebrejčiny a židovských vied. Bol rabínom v reformnej komunite na Ukrajine v Charkove. Od septembra 2007 do marca 2014 pôsobil ako hlavný liberálny rabín na Kryme, od júna 2014 slúži ako hlavný rabín na Slovensku (liberálny rabín ÚZ ŽNO) s celoštátnou pôsobnosťou.

 

Monika Vrzgulová /  Vedecká pracovníčka Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, popredná odborníčka na holokaust na Slovensku, na otázky pamäti a identity, politiky spomínania, urbánnu etnológiu. Skúma reprezentácie historických udalostí a období (napr. holokaustu) v naratívoch získaných metódou oral history a ich vzťah k verejnému diskurzu. V spolupráci s nevládnymi organizáciami spracováva výsledky svojich výskumov do vzdelávacích programov pre študentov aj učiteľov stredných škôl. V minulosti viedla Dokumentačné stredisko holokaustu v Bratislave a participovala na mnohých výskumných projektoch na Slovensku aj v zahraničí. Je autorkou niekoľkých monografií a desiatok štúdií.

 

Sandra Polovková /  Absolventka Divadelnej fakulty na VŠMU v Bratislave. Spolupracovala s rôznymi divadelnými telesami. V Národnom osvetovom centre v Bratislave pôsobila ako riaditeľka festivalu Scénická žatva . Založila a realizuje festival Ochotníci v Bratislave . S Post Bellum začala spolupracovať ako projektová manažérka v roku 2015. Od mája 2016 je na pozícii riaditeľky. Svoje skúsenosti s umením využíva pri tvorbe obsahu programov Post Bellum , ktoré dostávajú medzi verejnosť témy modernej historie.

 

Michal Paľko /  Slovenský skladateľ, cimbalista a hráč na dychových nástrojoch. Ukončil štúdium na Košickom konzervatóriu v odboroch skladba, cimbal a dirigovanie. Neskôr pokračoval v štúdiu na VŠMU v odbore skladba u Vladimíra Bokesa a súčasne na Akademii umenia v Banskej Bystrici hru na cimbale pri Viktórii Herencsár a tiež v štúdiu kompozície na Akadémii muzycznej v Krakovom. Spolupracoval s Filharmóniou Bohuslava Martinov, Štátnou filharmóniou Košice, Quasars Ensemble, Veni Ensemble, Melos Ethos Ensemble a Solamente Naturali. Je lídrom kapely Mojše Band , ktorá reprezentuje židovskú hudobnú tradíciu zo Slovenska a má na konte niekoľko nahraných albumov.

 

Fotografia: Andrej Lojan, Monika Chupeková, Magdaléna Tomalová, FB Michal Paľko, www.kehilazilina.sk, www.medziknihami.sk, https://www.rafaelinstitut.cz/michaela-hapalova/

Diskusia sa koná v rámci programu Kreatívneho centra Nitra. Projekt Kreatívne centrum Nitra je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu IROP. 

 

Zriaďovateľ

Hlavní partneri

Rýchly kontakt

+421 37 772 15 77-9

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo námestie 4
950 53 Nitra

Spojte sa s nami