Divadelný boďák 2022

Divadelný boďák 2022

Premiéra25. 11. 2022
Dľžka0:00 hod.
Scéna Štúdio
Cena
Počet repríz 1

8.30 – 9.10  

MoDRé TRaKy pri Základnej škole s materskou školou, Lúky, Vráble

„človek“

Inscenácia vznikala v ťažkom období spoločenského odlúčenia a izolovanosti medzi štyrmi múrmi, a možno to bolo našou podvedomou pohnútkou definovať svoje postavenie, postavenie človeka voči svetu, sveta voči človeku, človeka voči človeku... Výber textov zobrazuje krehkú hranicu medzi prírodou a človekom a zároveň sa snaží odkryť skrytú závislosť, ktorú si človek nechce pripustiť.

Podľa Shaun Tan: Príbehy z vnútorného sveta

Autor scenára: Štefan Foltán a kolektív

Réžia: Štefan Foltán

Účinkujú: Nina Zuzulová, Adriana Božgaiová, Alžbeta Stanová, Lucia Gulášová

Ocenenia: Hviezdoslavov Kubín 2022, I. kategória divadiel poézie, víťaz súťaže Scénická žatva 100, Martin 2022, cena za Najlepšiu scénografiu kolektívu divadelného súboru Modré traky, Vráble za inscenáciu „človek“

9.30 – 9.50

 Umelecky prednes

Titilope Sonuga, Nikolina Andova Šopova: Dozrievanie

Recituje: Hana Hvozdíková

Preklad: Martin Solotruk, Zvonko Taneski a Martina Taneski

Pedagogické vedenie: Marica Šišková, ZUŠ J. Rosinského v Nitre

Ocenenie: 57. Mezinárodní festival poezie, VALMEZ 2022, Valašské Meziříčí, ČR, 1. miesto v 1. kategórii

Gaël Faye: Malá krajina

Recituje: Martin Kettmann

Preklad: Veronika Maťúšová

Pedagogické vedenie: Marica Šišková, ZUŠ J. Rosinského v Nitre

Ocenenia: Hviezdoslavov Kubín 2022, celoštátne kolo, 2. miesto IV. kategória próza Scénickej žatve 100, Martin 2022, účinkovanie 57. Mezinárodní festival po ezie, VALMEZ 2022, Valašské Meziříčí, ČR,  3. miesto v 1. kategórii

11.10 – 12.00

...na ceste, Levice

MATILDA 

Autori sa zamýšľajú nad otázkou, čo by bolo, keby sa Renata Jurčová – Matilda – nevenovala umeniu, ale zostala "stavbárkou". Stojí pred úlohou rekonštrukcie kultúrneho domu Družba a postupne pochopí, že cez ňu rekonštruuje svoj život bez umenia. Uvedomí si, že umenie zatlačila kdesi do úzadia, práve kvôli názorom iných "dospelejších", odbornejších...

Autori textu, réžia: Štefan Jurča, Renata Jurčová

Pohybová spolupráca: Soňa Ferienčíková, Alexandra Mireková

Scénografia, kostýmy: Dorota Volfová

Hudba: Lukáš Kubičina

Účinkujú: Renata Jurčová, Barborka Čóntoová, Simona Hudecová, Peter Drmlík, Nina Pompošová, Marica Chamulová, Peter Szutyiányi

Ocenenia: Na scénu 2021 – krajská súťaž neprofesionálneho divadla dospelých a mladých, 1. miesto v kategórii neprofesionálneho divadla dospelých v kategórii súčasné moderné divadlo Belopotockého Mikuláš 2021 – celoštátna  súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla dospelých, účinkovanie Scénickej žatve 100, Martin 2022, účinkovanie

13.00 – 14.05

Simona Horičková, ZUŠ J. Rosinského v Nitre

KORENE

Inscenáciu Korene možno definovať skôr ako scénické dielo, kde absentuje lineárna príbehovosť, ale ide o obrazy, ktoré spája bytostne sama herečka, jej vzťah k téme, k priestoru a k divákovi. Inscenácia sa odohráva v kruhu, ktorý nemá začiatok ani koniec, tak ako sa človek nedokáže odtrhnúť od tradícií, bez toho, aby si nebudoval vlastné. KORENE sú syntézou pohybu, tanca, hovoreného slova, bábkarských techník a civilného herectva, scenár má formu scénosledu so scénickými poznámkami, ktoré vznikli v procese tvorby.

Autori: Simona Horičková, Štefan Foltán

Réžia: Štefan Foltán

Scénografia: Simona Horičková a Štefan Foltán

Spev: Martina Kertészová, DIS IS MARKĒTA

Hudba: SĽUK, Pacora trio & Marek Pastírik

Účinkuje: Simona Horičková

Ocenenia: Festival monodrám Robinson, Nitra 2022, účinkovanie NAHLÍŹENÍ, Bechyňe 2022, ČR, celoštátna stredoškolská dielňa divadla a dramatickej výchovy, účinkovanie

IV. ročník prehliadky víťazných a objavných divadelných inscenácií, monodrám a umeleckého prednesu z Nitrianskeho kraja, ktoré sa s úspechom zúčastnili celoštátnych súťaží neprofesionálneho umenia.

Usporiadatelia prehliadky: Krajské osvetové stredisko v Nitre, Divadlo Andreja Bagara v Nitre a Nitriansky samosprávny kraj

Zriaďovateľ

Hlavní partneri

Rýchly kontakt

+421 37 772 15 77-9

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo námestie 4
950 53 Nitra

Spojte sa s nami