Pribina (Making of)

Pribina (Making of)

Premiéra21. 4. 2023
Dľžka0:00 hod.
Scéna Štúdio
Cena 15 €
Počet repríz 0

Knihu profesora Martina Homzu Murices Novae alebo Nové ostne: Dialógy o starších slovenských dejinách, ale nielen o nich prečítali a zdivadelnili Rastislav Ballek a Miklós Forgács.

 

Divadelná koláž materiálov, historických štúdií, ale aj dramatických spracovaní vzostupov a pádov prvého známeho panovníka nitrianskeho kniežatstva Pribinu prináša súčasné presahy a nekonvenčný pohľad na našu (pred)veľkomoravskú históriu.


Prvé známe knieža samostatného Nitrianskeho kniežatstva, pôvodom pohan, neskôr najmä
z politických dôvodov veľký propagátor kresťanstva, vďaka ktorému bol vysvätený prvý kresťanský
chrám v strednej Európe. Legendy hovoria, že ho k tomuto rozhodnutiu doviedla láska k jeho
manželke – bavorskej princeznej, história skôr, že to bola snaha získať silného spojenca – Franskú
ríšu.

Pribina je panovník plný kontrastov a jeho život a panovanie sú popretkávané vzostupmi
a pádmi, mocou a vyhnanstvom a zápasom pohanstva a kresťanstva na našom území. Jeho osobnosť doslova odráža to, že ako v 9. storočí, tak aj dnes sme geopoliticky aj svojou mentalitou národ medzi východom a západom, ktorý potrebuje správneho spojenca. Napriek tomu, že o živote a smrti
kniežaťa Pribinu toho nevieme veľa, je kľúčovou historickou postavou spätou s mestom Nitra a jeho
osud je zároveň silnou dramatickou látkou, ktorá obohatí sezónu venovanú slovenskej pôvodnej
tvorbe. 


Režisér Rastislav Ballek má na konte viacero oceňovaných inscenácií, ktoré sa venovali významným
osobnostiam našej histórie. Životné cesty a osudy kniežaťa Pribinu budeme v jeho inscenácii
spoznávať prostredníctvom piatich postáv, ktoré sa vydávajú v Pribinových stopách na objavnú
a dobrodružnú púť po Panónii.

Autor

  • Miklós Forgács
  • Martin Homza
  • Rastislav Ballek

Réžia

  • Rastislav Ballek

Kostýmy

  • Markéta Plachá

Dramaturgia

  • Martina Mašlárová

Scéna

  • Markéta Plachá

Pohybová spolupráca

  • Stanislava Vlčeková

Asistent

Študent

Študentka

Zriaďovateľ

Hlavní partneri

Rýchly kontakt

+421 37 772 15 77-9

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo námestie 4
950 53 Nitra

Spojte sa s nami