Kým nastane ticho

Kým nastane ticho

Premiéra21. 5. 2021
Dľžka0:00 hod.
Scéna Štúdio
Cena
Počet repríz 0

Vizuálne interaktívne inštalácie, fyzikálne pokusy a protest song mladej generácie o nevyhnutnosti chrániť lesy, prírodu a životné prostredie.

Edukatívna hra pre deti a mládež je príbehom o tatranských dolinách, o premene lesa v čase, o zlatokopoch a ochranároch a o tom, čo to znamená, ak v lese nastane úplné ticho...

Inscenácia Kým nastane ticho vychádza z ťažby dreva a následných protestov v Tichej a Kôprovej doline v roku 2007, ktorým predchádzala ničivá veterná kalamita vo Vysokých Tatrách v roku 2004. Upozorňujevšak aj na súčasnú situáciu – a to rozsiahlu ťažbu dreva a jej následky na viacerých územiach Slovenska. Dôsledky týchto udalostí a aktivít, ako aj potrebu ochrany lesov vysvetľuje mladým divákom formou inštalácií a fyzikálnych pokusov. 

Edu-hra prezradí deťom, ich rodičom a učiteľom aj to, aké sú funkcie lesa, prečo je v lese dôležité mŕtve drevo, čo je to holorub, biodiverzita alebo wood wibe web. Alebože aj na Slovensku máme prales či ako ubrániťstromy pred lykožrútom.

Cituje konkrétne vyjadrenia z rozhovorov a videí ochranára, aktivistu afilmára Erika Baláža, využíva fyzikálno-chemické pokusy inšpirované aktivitami katedier fyziky aekológie PF UKF v Nitre, ako aj vedeckých múzeí na Slovensku a v Čechách. Formou protest songu mladej generácie rozvíja posolstvo celoeurópskych protestov mládeže proti nečinnosti v boji proti klimatickým zmenám, ktoré iniciovala šestnásťročná Švédka Greta Thunberg.

Inscenácia Kým nastane tichopútavo a funkčne prepája odborné informácie, fakty a dokumentárny materiál s performatívnym prístupom využívajúcim princípy vizuálnej a zvukovej inštalácie. Jej cieľom je predstaviť deťom a mládeži dôležitú a aktuálnu tému,  podporiť ich pozitívny vzťah k prírode a záujem o enviromentálne témy. Súčasťou uvádzania inscenácie budú pravidelné diskusie detí s prizvanými odborníkmi. Základ textu vznikol ako súčasť projektu Green Drama Divadelného ústavu Bratislava, v rámci ktorého Slavka Civáňová pripravila edu-hru pod názvom Obrázky z hôr.

Hrajú: Nikolett Dékány, Andrej Remeník, Tomáš Stopa

Iveta Ditte Jurčová (1968)

Absolvovala divadelnú réžiu (2006)na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Pôsobí ako režisérka a umelecká šéfka Divadla Pôtoň, ktoré v roku 2008 získalo do 30-ročnéhoprenájmu budovu kultúrneho domu v Bátovciach, kde začalo s prevádzkou Centra umenia a kreativity. Iveta Ditte Jurčová spolu s dramaturgom Michalom Dittem vytvorili z Divadla Pôtoň jedno z najvýznamnejších nezávislých divadiel na Slovensku a spolu uviedli niekoľko významných a oceňovaných inscenácií: Sofokles: Antigona – l´amourt (2003), Dve slová Belisy Súmračnej… príbeh Evy Luny (2004), Terra Granus (2007), Nevesta hôľ (2009), Psota (2011), Miracles (2017), Americký cisár (2018). Ako režisérka spolupracovala tiež s viacerými slovenskými a českými divadelnými scénami (Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici, Bábkové divadlo Žilina, Slovenské komorné divadlo v Martine, Slovenské národné divadlo; Mestské divadlo Zlín, Sliezske divadlo Opava, Horácke divadlo Jihlava). Je autorkou a lektorkou mnohých vzdelávacích projektov v oblasti scénického umenia a ako režisérka pravidelne spolupracuje aj so Slovenským rozhlasom. Pre režijné postupy Ivety Ditte Jurčovej je charakteristické oscilovanie medzi realizmom až naturalizmom a silným zveličením kryštalizujúcim do grotesky. Reálne mieša s ireálnym, tradičné s moderným, symbolické s konkrétnym. Prelínanie moderného s tradičným je viditeľné aj v použití scénických prostriedkov, v ktorých kombinuje bábkarské techniky a najmodernejšie informačné technológie. Jej inscenácie stavajú na premyslenej vizuálnej koncepcii a výraznej imaginatívnosti a podporujú komunikatívny zámer tvorcov.

Slavka Civáňová (1979)

V roku 2003 ukončila štúdium kulturológie na FF UK v Bratislave a v roku 2012 doktorandské štúdium estetiky na FF UKF v Nitre. V rokoch 2003 – 2017 pôsobila ako manažérkaa dramaturgička sprievodných podujatí a vzdelávacích programov na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra a v rokoch 2005 – 2009 na Festivale Cap à l’Est – Cesta na východ v Banskej Štiavnici. Od februára 2017 pôsobí ako dramaturgička a projektová manažérka v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Prednášala na katedrách kulturológie a estetiky UKF v Nitre a na nitrianskom konzervatóriu. Je spoluautorkou viacerých odborných publikácií, ako napr.: Divadlo Andreja Bagara v Nitre – 70, František Perger – život so scénou,Praktická estetika 10: O interpretácii dramatického diela a je autorkou viacerých umeleckých projektov realizovaných pre mesto Nitra. Okrem DAB v Nitre spolupracovala tiež s Divadlom Nová scéna v Bratislave a so Starým divadlom Karola Spišáka v Nitre. Ako autorka a dramaturgička sa spolu s režisérom Petrom Oravcom podieľala napríklad na vzniku inscenácií Princ a Večernica (2012), Obchod na korze (2014), Čarodejník z krajiny OZ (2017), Trója (2019), Zaľúbený Shakespeare (2017). Autorsky a dramaturgicky spolupracovala na edu-hre Hoax (DAB v Nitre, 2018, réžia: Silvia Vollmannová).

Autor

Réžia

  • Iveta Ditte Jurčová

Kostýmy

  • Zuzana Formánková

Dramaturgia

Scéna

  • Zuzana Formánková

Hudba

  • Ján Kružliak

Projekcie

  • Erik Bartoš

Zriaďovateľ

Hlavní partneri

Rýchly kontakt

+421 37 772 15 77-9

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo námestie 4
950 53 Nitra

Spojte sa s nami

Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním týchto stránok s tým súhlasíte. Viac informácií.