Riaditeľ DAB Jaroslav Dóczy bol opätovne zvolený za predsedu Asociácie slovenských divadiel a orchestrov

Riaditeľ DAB Jaroslav Dóczy bol opätovne zvolený za predsedu Asociácie slovenských divadiel a orchestrov

18. 7. 2023

Riaditeľ Divadla Andreja Bagara (DAB) v Nitre Jaroslav Dóczy sa stal staronovým predsedom Asociácie slovenských divadiel a orchestrov (ASDO). Asociácia v súčasnosti združuje 19 divadiel, dve filharmónie, Štátnu operu, Štátny komorný orchester Žilina a tri fyzické osoby. Na ďalšie dvojročné funkčné obdobie ho zvolilo valné zhromaždenie ASDO počas festivalu Dotyky a spojenia v Martine.

          „Vo svojom prvom funkčnom období som sa snažil predovšetkým o isté „oživenie“ značky ASDO. Som veľmi rád, že sa nám to v ťažkom covidovom období podarilo a ASDO sa stalo partnerom inštitúciám a organizáciám, ktoré riadia a ovplyvňujú dianie v kultúre. Či už sú to mestá, samosprávne kraje, ale aj ministerstvá a rôzne profesijné organizácie,“ uviedol J. Dóczy.

          Aktuálne sa ASDO snaží aktívne vstupovať do zlepšovania podmienok živej kultúry i do legislatívnych procesov. „Súčasťou týchto aktivít je napríklad snaha o viaczdrojové financovanie kultúry i účasť pri príprave sponzorského zákona. V športe je sponzoring pomerne presne zadefinovaný, v kultúre to tak žiaľ nie je. Preto je tu snaha pripraviť znenie zákona, ktorý dá sponzorstvu v kultúre jasné rámce a pomôže kultúrnym organizáciám aj sponzorom,“ vysvetlil J. Dóczy.

          ASDO sa angažuje aj pri snahách definovať štatút umelca. Ide o problém ktorý odhalil COVID, keď počas pandémie nebolo presne určené, ktoré profesie sa dajú považovať za umelecké. „Zrazu nebolo jasné, či napríklad zvukár, alebo osvetľovač sú umelecké profesie, alebo nie. Aj toto sú problémy, na riešení ktorých chce ASDO participovať,“ povedal J. Dóczy.

          Činnosť asociácie sa zameriava aj na výmenu skúseností medzi jej členmi i na konkrétnu pomoc. „Jedným z typických príkladov bola spolupráca pri aplikácii legislatívy, ktorá sa týkala zákona o zbraniach a strelive. Zákonodarca ustanovil výnimky pre športovcov, ale na kultúru už nemyslel. Športovci dostali výnimky napríklad na štartovacie pištole, ale divadlá nie. Takže museli odovzdávať rôzne nefunkčné pušky a ďalšie rekvizity. Jeden z riaditeľov divadla bol takmer obvinený z nedovoleného ozbrojovania. Našťastie sme spoločnými silami dokázali nájsť riešenie aj tejto situácie,“ skonštatoval J. Dóczy.

          Ako pripomenul, ASDO je členom medzinárodnej asociácie PEARLE (Performing Arts Employers Association League Europe), ktorá združuje národné zamestnávateľské organizácie zo sektoru živého umenia. Je menovaná Európskou komisiou za člena Európskej komisie sociálneho dialógu. „Vďaka tomu dokážeme aktívne vstupovať aj do pripomienkovania a prípravy európskej legislatívy a tým pomáhať pri zlepšovaní podmienok kultúry aj na Slovensku,“ doplnil J. Dóczy.

 -dab-

Späť

Zriaďovateľ

Hlavní partneri

Rýchly kontakt

+421 37 772 15 77-9

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo námestie 4
950 53 Nitra

Spojte sa s nami