POMLČKA ALEBO SPOJOVNÍK? 

 POMLČKA ALEBO SPOJOVNÍK? 

13. 5. 2024

Vzdelávací program pripravený  k inscenácii Pomlčka. Edukačné aktivity a diskusie pre študentov SŠ a VŠ  o spoločnej česko-slovenskej histórii, kultúre a identite,  ale aj o spoločných výzvach do budúcnosti.

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Oddelenie Kulturológie ÚMKTKE FF  
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

si vás dovoľujú pozvať na vzdelávací program pripravený k inscenácii Pomlčka

POMLČKA alebo SPOJOVNÍK? 


PROGRAM

11.00 – Dramaturgický úvod k inscenácii Pomlčka, 
lektorka: dramaturgička Slavka Civáňová 

11.45 – Spolu a bez seba – historicko-spoločensko-politický 
kontext rozdelenia Česko-Slovenska, 
lektorka: Mgr. Viktória Hladká, PhD., historička, Katedra histórie FF UKF v Nitre 

12.30 – prestávka 

13.00 – Dokumentárne východiská v režijno-scénickom koncepte inscenácie Pomlčka, 
lektorky: režisérka  Iveta Ditte Jurčová, scénografka Markéta Plachá

13.45 – Osobnosť Jozefa Aszmongyiho a naša kultúrno-
historická identita, diskusia s tvorivým tímom: 
Iveta Ditte Jurčová, Markéta Plachá, Slavka Civáňová, Otto Culka 

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

Späť

Zriaďovateľ

Hlavní partneri

Rýchly kontakt

+421 37 772 15 77-9

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo námestie 4
950 53 Nitra

Spojte sa s nami