DAB pripravuje v spolupráci s NSK rozsiahle modernizačné projekty

DAB pripravuje v spolupráci s NSK rozsiahle modernizačné projekty

23. 4. 2024

Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre pripravuje v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom (NSK) rozsiahle projekty zamerané na modernizáciu divadelnej budovy i javiskovej techniky. Prípravou projektov sa na spoločnom rokovaní zaoberal predseda NSK Branislav Becík a riaditeľ DAB Jaroslav Dóczy.

 

Rekonštrukcia fasády divadelnej budovy

          Veľkým projektom, ktorý sa má realizovať na viac etáp je rekonštrukcia fasády budovy DAB. V havarijnom stave je už niekoľko rokov a postupne z nej začal dokonca odpadávať kamenný obklad. „Som veľmi rád, že sa NSK rozhodol do opravy našej divadelnej budovy v centre Nitry investovať a pán predseda NSK Branislav Becík ma ubezpečil, že NSK s touto rekonštrukciou počíta. Aktuálne sa čaká na získanie mimorozpočtových zdrojov, predpokladám, že z Operačného programu Slovensko,“ uviedol J. Dóczy.

          Ako pripomenul, problém s poškodenou fasádou identifikovalo DAB už v roku 2019, kedy časť kamenného obkladu spadla. „Našťastie popadal na terasy, ktoré sú uzavreté, pretože sú tiež v havarijnom stave. Vďaka tomu obklad nepoškodil žiadnu cudziu vec, ani nikomu neublížil na zdraví,“ skonštatoval J. Dóczy.

          Obnova fasády počíta s výmenou poškodených kamenných platní a kovových konštrukcií, ktoré obklad držia. Ich postupná korózia spôsobila, že sa obkladové kamenné dosky začali uvoľňovať. Rozpočet na opravu fasády je podľa Úradu NSK vyčíslený na viac ako 2,35 milióna eur. Ako pred časom úrad uviedol, stavebné práce budú financované z vlastných zdrojov NSK. „Zároveň budeme hľadať možnosti získania finančných prostriedkov prostredníctvom zapojenie sa do dopytovo-orientovaných výziev, prípadne výziev Integrovaných územných investícií vyhlásených z Operačného Programu Slovensko 2021 - 2027. Projekt rekonštrukcie fasády divadla je rozdelený na desať etáp, presný termín začiatku prác zatiaľ stanovený nebol,“ uviedol Úrad NSK.

Modernizácia javiskovej techniky

          Súčasťou rokovaní riaditeľa DAB a predsedu NSK Branislava Becíka bol aj projekt modernizácie javiskových technológií. Tie sú už, aj napriek každoročnému servisu, zastarané a nutne potrebujú modernizáciu. Vďaka nej sa docieli zjednodušenie ovládania jednotlivých zariadení.

          „Teší ma, že predseda NSK pán Branislav Becík na rokovaní prisľúbil, že ak do konca sezóny dodáme projekt na tieto technológie, tak náklady na ich obstaranie môžu byť zaradené do rozpočtu NSK, samozrejme, po schválení krajskými poslancami,“ povedal J. Dóczy.

            Ako  vysvetlil, náklady na modernizáciu javiskovej techniky sú približne jeden milión eur. „Ide vlastne o sústavu motorov, ktoré musia byť plne funkčné, bezpečné a musia umožňovať presnú obsluhu a popri tom byť aj energeticky úsporné,“ doplnil J. Dóczy.

 

Späť

Zriaďovateľ

Hlavní partneri

Rýchly kontakt

+421 37 772 15 77-9

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo námestie 4
950 53 Nitra

Spojte sa s nami