DAB pripravilo k premiére inscenácie Nevesta alebo Zdá sa, že hrmí  výstavu o živote a dejinách židovskej komunity v Nitre

DAB pripravilo k premiére inscenácie Nevesta alebo Zdá sa, že hrmí  výstavu o živote a dejinách židovskej komunity v Nitre

13. 1. 2023

Výstava s názvom Židovská Nitra je sprievodným podujatím k novej inscenácii DAB. Počas prípravy sa však rozrástla do rozsiahleho projektu, na ktorom spolupracovalo viacero inštitúcií. Po prvýkrát prináša ucelený pohľad na život židovskej komunity v Nitre od konca 19. storočia až po koniec II. svetovej vojny.

Vernisáž výstavy Židovská Nitra sa uskutoční 19. januára 2023 o 17.45 vo foyer Štúdia DAB v Nitre. Ponúkne množstvo fotografií i zaujímavostí, napríklad o zázračnom rabínovi, o svetoznámej nitrianskej ješive, ktorej činnosť aj v súčasnosti symbolicky pokračuje v New Yorku ale aj o miss sionistického spolku Makabi z 30. rokov 20. storočia.

Výstava Židovská Nitra vznikla, aby dotvorila a rozšírila kontext inscenácie Nevesta alebo Zdá sa, že hrmí, ktorá hovorí o živote vo vnútri židovskej komunity v období Slovenského štátu. „To čo nás pri koncipovaní výstavy zaujímalo, bolo úžasná rôznorodosť, ktorú židovská komunita priniesla do života v Nitre. Výstava dokazuje, že bola ozajstným prínosom nie len v rámci kultúry ale aj duchovného, spoločenského a hospodárskeho života Nitry,“ povedala kurátorka výstavy Slavka Civáňová.

Pri príprave výstavy sa k DAB postupne pridávali aj ďalšie inštitúcie. Okrem mesta Nitra to bol aj Štátny archív v Nitre a predovšetkým nitrianska Židovská náboženská obec. Postupne sa spolupráca nadviazala aj s Múzeom Podzoboria v Dolných Obdokovciach i občianskym združením Nitrianske kultúrne dedičstvo. „Postupne sa nám vytvoril rozsiahly súbor veľmi zaujímavých materiálov, ktorý je po prvý krát prezentovaný takto ucelene. Výstava dokumentuje rôzne oblasti, od histórie cez pôsobenie významných nitrianskych rabínov. Venujeme sa aj slávnej nitrianskej ješive, zaznamenávame v nej tiež príbehy viacerých známych židovských rodín, ktorých osudy poznačil holokaust. Výstava prináša aj zaujímavosti o židovských architektoch a ich dielach v Nitre, o bývalej židovskej štvrti v Párovciach či o pamiatkach, ktoré dokumentujú židovskú históriu v našom meste,“ uviedla S. Civáňová.

Organizátorom pri príprave výstavy pomohol aj vzácny Almanach Nitra z roku 1931, ktorý obsahoval zaujímavé informácie o židovských obyvateľoch, o ich podnikateľských aktivitách, či o ich spoločenskom živote. Práve v ňom sa spomína aj miss sionistického spolku Makabi, ktorý pôsobil v Nitre v 30. rokoch. Ďalšie dokumenty sa týkajú pôsobeniu významných židovských rabínov. Napríklad rabína Ezechiela Baneta, ktorý je známy aj ako zázračný rabín a ktorého hrob je na nitrianskom židovskom cintoríne dodnes pútnickým miestom. Je s ním spojených viacero legiend. „Jedna z nich hovorí, že sedem dní po jeho pohrebe vyčnieval z jeho hrobu do neba ohnivý stĺp,“ povedala S. Civáňová.

Jeden z panelov výstavy sa venuje zasa životu a pôsobeniu nitrianskeho milionára a filantropa Jozefa Engela, ktorý zomrel v roku 1905. „Zachoval sa jeho testament, v ktorom veľmi podrobne odkazoval svoj majetok širokej rodine, keďže s manželkou nemali deti, ale aj židovskej náboženskej obci a rôznym ďalším spolkom. Dá sa z neho dozvedieť veľmi veľa zaujímavého o období, v ktorom Jozef Engel žil,“ vysvetlila S. Civáňová.

Ako doplnila, výstava obsahuje celkovo 230 fotografií a obrázkov, ktoré dokumentujú život židovskej komunity v Nitre. Okrem toho ponúka aj rôzne dokumenty a artefakty, ktoré život tejto komunity dokumentujú. Významnou časťou výstavy je holokaust v Nitre, ktorý je zachytený aj prostredníctvom fotografií deportácií Židov z Nitry, ale aj cez rôzne dokumenty, súpisy Židov, či protižidovskú propagandu v dobovej tlači.

Späť

Zriaďovateľ

Hlavní partneri

Rýchly kontakt

+421 37 772 15 77-9

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo námestie 4
950 53 Nitra

Spojte sa s nami