CENA FRA ANGELICA PRE EVU HLAVÁČOVÚ

CENA FRA ANGELICA PRE EVU HLAVÁČOVÚ

14. 2. 2023

Cenu Fra Angelica, ktorú udeľuje Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferencii Biskupov Slovenska (KBS) popredným umelcom, vedcom a teoretikom, si dnes prevezme v Bratislave herečka Eva Hlaváčová, dlhoročná členka umeleckého súboru DAB v Nitre.

Myšlienka podpory a ocenenia umelcov cenou Fra Angelico zo strany KBS prostredníctvom jej Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru od roku 2002 je prejavom uznania zástupcom umeleckej obce zo strany Katolíckej cirkvi, ktorí aj dnes, v čase úpadku kultúry, globalizácie, komercionalizácie a liberalizmu, napriek silnejúcemu tlaku neváhajú presadzovať vo svojej tvorbe kresťanské myšlienky a hodnoty. Slávnostné odovzdanie Ceny Fra Angelica prebehne dnes v zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

Späť

Zriaďovateľ

Hlavní partneri

Rýchly kontakt

+421 37 772 15 77-9

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo námestie 4
950 53 Nitra

Spojte sa s nami