DAB sa otvára divákom, pripravuje sériu vzdelávacích a kultúrnych aktivít

DAB sa otvára divákom, pripravuje sériu vzdelávacích a kultúrnych aktivít

29. 3. 2017

Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre sa otvára svojim divákom, s ktorými bude komunikovať nielen prostredníctvom predstavení, ale aj cez ďalšie aktivity. DAB zriadilo novú kumulovanú funkciu projektového manažéra, lektora dramaturgie a koordinátora vzdelávacích programov. V zmysle koncepcie OTVORENÉHO DIVADLA sa chce DAB pomocou nových aktivít zamerať na výchovu mladých i budúcich divákov.

Vo výberovom konaní na obsadenie novej funkcie bola úspešná Slavka Civáňová, ktorá sa dlhodobo venuje realizácii rôznorodých divadelných projektov, vzdelávacích programov a divadelnej dramaturgii.  „Naším cieľom je rozbehnúť viacero vzdelávacích aktivít, ktoré budú zamerané na mladých divákov, teda žiakov základných škôl a študentov stredných a vysokých škôl,“ uviedla Civáňová.

Jednou z nových aktivít DAB je vzdelávací program TVORÍME V DIVADLE. Pôjde o sériu tvorivých dielní, v rámci ktorých žiaci základných škôl bližšie spoznajú nielen zákulisie divadla, ale aj rôzne činnosti a profesie, bez ktorých by nebolo možné pripravovať a uvádzať divadelné predstavenia.

V spolupráci s Asociáciou Divadelná Nitra pripravuje DAB vzdelávací program AKO NA DIVADLO v NITRE určený študentom stredných a vysokých škôl. Prostredníctvom inscenácie Dobro a pripravovanej hry Jánošík budú môcť bližšie spoznať rôzne aspekty dramatického umenia a tvorby divadelnej inscenácie.

Súčasťou nových vzdelávacích programov bude aj PRAX PRE VYSOKOŠKOLSKÝCH ŠTUDENTOV, predovšetkým umenovedných odborov na Univerzite Konštantína Filozofa, ktorých chce DAB priamo zapojiť do prípravy vzdelávacích a kultúrnych aktivít.

Počas budúcej divadelnej sezóny 2017/2018 pripravuje DAB sériu diskusných podujatí s občianskym združením LIVING MEMORY. Prostredníctvom príbehov konkrétnych ľudí budú ich účastníci diskutovať o totalitných režimoch i o tom, ako predísť ich návratu.

V rámci projektu EDU-hry budú v DAB vznikať každú druhú sezónu malé edukatívne inscenácie pre dvoch hercov zamerané na aktuálne kultúrno-spoločenské témy ako je napríklad prevencia extrémizmu, mediálna výchova, postavenie menšín, tradície či ekológia. S týmito inscenáciami chce DAB chodiť za mladými divákmi priamo do škôl.

Ďalšiu líniu vzdelávacích a kultúrnych aktivít DAB budú tvoriť pravidelné VÝSTAVY. Tie začalo DAB  realizovať už v priebehu tejto sezóny, keď si diváci divadla mohli pozrieť expozície fotografií sprevádzajúce muzikál Povolanie pápež, výstavu výtvarných diel sprístupnenú pri uvedení premiéry hry Kým kohút nezaspieva či prehliadku karikatúr ku komédii Syna či dcéru?. DAB pripraví aj výstavy, ktoré sa budú týkať významných medzníkov v existencii DAB, jeho inscenácií, režisérov, scénografov a ďalších umelcov, ktorých tvorba súvisí s nitrianskym divadlom.

Pripravované vzdelávacie a kultúrne aktivity sú súčasťou projektu OTVORENÉ DIVADLO. Jeho hlavným motívom je osloviť žiakov a študentov škôl ako potenciálnych divákov, predstaviť im fungovanie divadla a v neposlednej rade ich aj priamo vtiahnuť do tvorivých procesov dramatického umenia. „Chceme docieliť, aby si mladí ľudia vytvorili vzťah k divadlu. Preto ich chceme zapájať do rôznych aktivít, workshopov a tvorivých dielní priamo v DAB. Chceme však prichádzať aj k nim, priamo do škôl, napríklad s projektom edukačných hier, prostredníctvom ktorých chceme u študentov vzbudiť záujem o divadlo, ale aj upozorniť na rôzne aktuálne a naliehavé problémy, akými sú extrémizmus, ekológia a podobne,“ uviedol riaditeľ DAB Jaroslav Dóczy.

Späť

Zriaďovateľ

Hlavní partneri

Rýchly kontakt

+421 37 772 15 77-9

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo námestie 4
950 53 Nitra

Spojte sa s nami

Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním týchto stránok s tým súhlasíte. Viac informácií.