BLIŽŠIE OD NÁS

BLIŽŠIE OD NÁS

Premiéra11. 8. 2023
Dľžka0:00 hod.
Scéna Veľká sála
Cena
Počet repríz 0

Sezóna 2023/2024 s témou BLIŽŠIE OD NÁS sa zameriava na tituly, témy a osobnosti z okolitých krajín – našich susedov, s ktorými máme k sebe veľmi blízko. Spája nás v rôznej miere jazyková príbuznosť, spoločná história a geopolitický vývoj, kultúrne prepojenia, významné osobnosti, tradície, spoločné mentálne východiská aj hodnotová orientácia. V mnohých ohľadoch sa však navzájom nepoznáme.


Plánované inscenácie sezóny s témou BLIŽŠIE OD NÁS sa dotýkajú vzťahov medzi kultúrami a národmi, ale aj medziľudských vzťahov ovplyvnených globálnymi spoločensko - politickými udalosťami a krehkosti hraníc v rámci stredoeurópskeho priestoru. V súčasnej geopolitickej situácii chceme upriamiť pozornosť na potrebu kultivovania týchto vzťahov a prepojení.
Sezóna BLIŽŠIE OD NÁS ponúka vyváženú kombináciu titulov – súčasnú autorskú polodokumentárnu hru, muzikálovú rozprávku, kultový veľkovýpravný titul, novú ukrajinskú drámu a adaptáciu svetoznámej prózy. Pri štyroch z piatich inscenácií ide o prvé uvedenia daných titulov na Slovensku, resp. v slovenskom jazyku. Zámerom dramaturgie DAB je priblížiť tvorbu, ktorá je v jednotlivých národných kultúrach výrazná, no v našom kontexte menej známa. Viaceré inscenácie budú pripravovať zmiešané medzinárodné tímy. Pri koncipovaní sezóny sme tiež reflektovali viaceré výročia, ktoré si v sezóne 2023/2024 pripomenieme: 30. výročie rozdelenia Česko-Slovenska, 30. výročie vzniku V4 a 20. výročie vstupu členských krajín V4 do EÚ, čo bol jeden z kľúčových strategických plánov spojenia v rámci regiónu.


POMLČKA / Česko a Slovensko
Príbeh o rozdelení, o rozhodnutí z pozície moci, o bytostnom nezmierení sa s týmto rozhodnutím, o požiari v jednej duši a v jednej záhrade, o puknutom srdci a nezmyselnosti hraníc. Dvaja iluzionisti prebudia našu kolektívnu československú pamäť, z ktorej sa vynárajú úsmevné spomienky, krivdy či výčitky, ale aj vízie a výzvy do budúcnosti.
AUTORI TEREZA KRČÁLOVÁ A KOL., RÉŽIA IVETA DITTE JURČOVÁ
PREMIÉRA 20. októbra 2023, Štúdio DAB v Nitre


POVALA / Maďarsko
Kultový maďarský rozprávkový muzikál o jednom vlámaní, o dvoch zaľúbencoch a štyroch duchoch hľadajúcich lepší svet, ktorý si obľúbili generácie divákov po celej Európe. Pridajte sa k nim a zažite neopakovateľné dobrodružstvo! Nadčasový príbeh so skvelou hudbou Gábora Pressera zabaví malých aj veľkých divákov.
AUTORI GÁBOR PRESSER – DUSÁN SZTEVANOVITY – PÉTER HORVÁTH
RÉŽIA MATÚŠ BACHYNEC
PREMIÉRA 10. novembra 2023, Veľká sála DAB v Nitre


AMADEUS / Rakúsko
Fascinujúci veľkovýpravný príbeh o zrážke dokonalosti s priemernosťou, o konvenčnosti a prekračovaní pravidiel aj o tom, že genialita ide často ruka v ruke so šialenstvom. Salieri a Mozart ako dva protichodné princípy, ktoré nemôžu existovať jeden bez druhého. Skvelo napísaná hra Petra Shaffera s vynikajúcou hudbou ohromí všetky zmysly.
PODĽA PETRA SHAFFERA, RÉŽIA MATÚŠ BACHYNEC
PREMIÉRA 19. januára 2024, Veľká sála DAB v Nitre


SCÉNY Z RODINNÉHO ŽIVOTA / Ukrajina
Súčasná ukrajinská hra o jednej rodine, ktorej do života zasiahne vojna. Tragikomický príbeh vykresľuje rozpad ľudských vzťahov pod vplyvom nečakaných a mnohokrát drastických udalostí. Drsné sa mieša s krehkým, nejednoznačnosť s ľudskosťou a humorom, ktorý je nevyhnutným uvoľnením v takej ťaživej situácii.
AUTORKA ANNA JABLONSKÁ, RÉŽIA PAVEL GATILOV
PREMIÉRA 15. marca 2024, Štúdio DAB v Nitre


MORDORYS / Poľsko
Adaptácia próz poľskej nositeľky Nobelovej ceny za literatúru Olgy Tokarczuk. Napínavý príbeh na pomedzí detektívneho thrilleru a eko-komédie upriamuje pozornosť na výraznú ženskú hrdinku a rozvíja nečakané zápletky. Prvé slovenské uvedenie titulov, ktoré sa s úspechom inscenujú v divadlách v Poľsku i v zahraničí.
AUTORKA OLGA TOKARCZUK, RÉŽIA ROMAN POLÁK
PREMIÉRA 24. mája 2024, Štúdio DAB v Nitre

Zriaďovateľ

Hlavní partneri

Rýchly kontakt

+421 37 772 15 77-9

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo námestie 4
950 53 Nitra

Spojte sa s nami