Projekt AKO NA DIVADLO V NITRE

Projekt AKO NA DIVADLO V NITRE

15. 3. 2017

Asociácia Divadelná Nitra a Divadlo Andreja Bagara v Nitre Vás pozývajú zúčastniť sa na projekte AKO NA DIVADLO V NITRE s Divadlom Andreja Bagara a inscenáciou Laca Keratu DOBRO, réžia: Svetozár Sprušanský

AKO NA DIVADLO V NITRE s Divadlom Andreja Bagara

4. a 5. apríla 2017 sa s inscenáciou DOBRO v réžii Svetozára Sprušanského uskutoční pre študentov nitrianskych stredných a vysokých škôl vzdelávací projekt AKO NA DIVADLO V NITRE. Projekt realizujeme v spolupráci s Asociáciou Divadelná Nitra a jeho cieľom je rozvíjať tradičné poznatky a skúsenosti mladých ľudí s divadlom, obohacovať ich vedomosti o súčasnom slovenskom divadle a divadelnej tvorbe a inscenáciách Divadla Andreja Bagara v Nitre. Študenti pod vedením tvorcov inscenácie, ale aj prizvaných lektorov absolvujú analýzu dramatického textu, stretnutie s tvorcami a účinkujúcimi hercami, návštevu divadelného predstavenia, tvorivé dielne a diskusiu s divadelným kritikom.

K účasti na projekte sme oslovili študentov a pedagógov z Gymnázia Párovská 1 Nitra, Súkromného konzervatórium v Nitre a Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF v Nitre.

Program aktivít projektu

utorok 4. apríl 2017, Štúdio Divadla Andreja Bagara v Nitre

  • 16.00 – 16.15 // úvodné stretnutie so študentmi – účastníkmi projektu, predstavenie projektu, harmonogram
  • 16.15 – 17.30 // diskusia s autorom Lacom Keratom, režisérom Svetozárom Sprušanským a dramaturgom inscenácie Adamom Goldom
  • 18.30 – 21.15 // návšteva divadelnej inscenácie DOBRO
  • 21.15 – 22.00 // diskusia s účinkujúcimi hercami a tvorcami

 

streda 5. apríl 2017, Divadlo Andreja Bagara v Nitre, študovňa č. 144 a horný foyer

  • 9.00 – 12.30 // tvorivé hry, ktoré umožnia zažiť proces tvorby jednotlivých zložiek inscenácie: textová dielňa – lektor Laco Kerata, výtvarná dielňa – lektorka Dáša Krištofovičová
  • 12.30 – 13.30 // občerstvenie, prestávka na obed
  • 13.30 – 15.00 // diskusia o inscenácii s divadelnou teoretičkou a kritičkou Elenou Knopovou

Doplňujúce informácie

Projekt AKO NA DIVADLO V NITRE s Divadlom Andreja Bagara je súčasťou celoročného projektu neformálneho vzdelávania o divadle AKO NA DIVADLO 2017, ktorý pripravuje Asociácia Divadelná Nitra, a ktorý je určený študentom stredných a vysokých škôl z rôznych miest Slovenska, ako aj širokej verejnosti. Celoročný projekt AKO NA DIVADLO 2017 pozostáva zo štyroch samostatných častí, ktorých cieľom je ponúknuť čo najrozmanitejšie aktivity a osloviť rôzne cieľové skupiny.

AKO NA DIVADLO V NITRE s Divadlom Andreja Bagara a s inscenáciou DOBRO je prvou z týchto aktivít. V máji 2017 pripravujeme ďalšiu časť AKO NA DIVADLO V NITRE s Divadlom Andreja Bagara, zameranú na inscenáciu JÁNOŠÍK v réžii Rastislava Balleka.

Cieľom projektu AKO NA DIVADLO V NITRE s Divadlom Andreja Bagara je prostredníctvom neformálneho vzdelávania v oblasti divadla rozvíjať tradičné poznatky a skúsenosti mladých ľudí s divadlom, obohacovať ich vedomosti o súčasnom slovenskom divadle a divadelnej tvorbe a inscenáciách Divadla Andreja Bagara v Nitre.

Aktivity projektu AKO NA DIVADLO V NITRE s Divadlom Andreja Bagara:

Vznik a analýza dramatického textu, návšteva divadelného predstavenia, diskusia s tvorcami a účinkujúcimi hercami, tvorivé hry a diskusia s divadelnými kritikmi o inscenácii. Jednotlivé aktivity neformálneho vzdelávania budú viesť tvorcovia inscenácie a prizvaní divadelní teoretici, kritici a praktici.

 

Všetci účastníci – študenti aj pedagógovia projektu AKO NA DIVADLO V NITRE s Divadlom Andreja Bagara dostanú ku každej inscenácii k dispozícii Edukačné listy, ktoré budú obsahovať dramatický text, informácie o autorovi dramatického textu a jeho tvorbe, o tvorcoch inscenácie a ich tvorbe, informácie o režijno-dramaturgickej koncepcii inscenácie, prípadne kópie návrhov kostýmov či scény, fotografie z inscenácie, ale aj výber z divadelných recenzií a doplňujúce informácie k téme inscenácie.

Kontakt a viac informácií o projekte AKO NA DIVADLO V NITRE s Divadlom Andreja Bagara:

Slavka Civáňová, 0903 898 658, slavka.civanova@dab.sk, www.dab.sk

 

Počas celého roka pripravuje Asociácia Divadelná Nitra ďalšie aktivity projektu AKO NA DIVADLO 2017, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Kontakt a viac informácií o projekte:

Dáša Čiripová, 0904 404 217, ciripova@nitrafest.sk, www.nitrafest.sk

 

Späť

Zriaďovateľ

Hlavní partneri

Rýchly kontakt

+421 37 772 15 77-9

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo námestie 4
950 53 Nitra

Spojte sa s nami

Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním týchto stránok s tým súhlasíte. Viac informácií.