Dramaturgická rada

Darina Kárová

Dramaturgička, kultúrna manažérka. Vyštudovala divadelnú vedu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (prof. Peter Karvaš, prof. Jan Boor, prof. Zoltán Rampák).

 

V rokoch 1975 – 1994 pracovala ako dramaturgička v Divadle Andreja Bagara v Nitre, potom niekoľko rokov v Slovenskom národnom divadle. Z tohto obdobia je známa jej spolupráca s režisérom Jozefom Bednárikom na svetovej klasike (Dom Bernardy Alby, Titus Andronicus, Perikles, kráľ tyrský, Zojkin byt, Smútok pristane Elektre, Modrý vták...), na dramatizáciách prózy a poézie (Šikuliáda, Koza, Proso, O cárovi Saltánovi, Čarodejník z krajiny Oz), ako aj preklady hier z češtiny a ruštiny.

 

V rokoch 1998 – 2001 bola generálnou riaditeľkou sekcie umenia na Ministerstve kultúry.

 

V roku 1992 založila Medzinárodný festival Divadelná Nitra pod hlavičkou rovnomennej neštátnej neziskovej organizácie a odvtedy je jeho umeleckou a výkonnou riaditeľkou.

 

Venuje sa aj kultúrnej politike a občianskym aktivitám v oblasti kultúry (čestné funkcie): predsedníčka Združenia divadelníkov na Slovensku (1991 – 1998); zakladateľka a predsedníčka Otvoreného fóra „Zachráňme kultúru“ (od 1996), koordinátorka občianskej iniciatívy Hlas pre kultúru (2004 – 2006).

Je držiteľkou vyznamenaní Francúzskej republiky Rytier Rádu umení a literatúry (1998) a Oficier Rádu umení a literatúry (2016), vyznamenania Ruskej federácie Za prínos do rozvoja priateľstva (2005), Ceny Literárneho fondu za celoživotné dielo (2015), Ceny primátora Mesta Nitry (2011) a Ceny Mesta Nitry (2016).

 

PhDr. Elena Knopová, PhD. 

Absolvovala štúdium v odbore divadelná veda na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici a masmediálna komunikácia na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde zložila aj rigoróznu skúšku. Doktorandské štúdium ukončila v Kabinete divadla a filmu SAV ako externej školiacej inštitúcii Divadelnej fakulty VŠMU s témou zameranou na súčasnú drámu po roku 1990.

 

Od roku 2004 pôsobí ako výskumná pracovníčka v Ústave divadelnej a filmovej vedy SAV (v súčasnosti je jeho riaditeľkou), kde sa zaoberá kontextuálnym výskumom súčasnej slovenskej drámy a divadla a teóriou súčasnej európskej drámy a divadla. Zároveň pedagogicky pôsobí na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.

 

Je autorkou monografie Svet kontroverznej drámy (2011), spoluautorkou monografií Dejiny slovenskej drámy 20. storočia (2011), Divadlo nielen ako umelecká aktivita (2014), Divadlo Ticho a spol. – odtlačok na duši divákov a tvorcov (2015). Pravidelne publikuje vedecké štúdie doma i v zahraničí, prednáša na medzinárodných a domácich odborných fórach, venuje sa divadelnej kritike.

Spolupracuje na rôznych projektoch s divadlami a kultúrnymi inštitúciami, najmä s Divadelným ústavom Bratislava, Národným osvetovým centrom, podieľa sa na divadelno-vzdelávacích aktivitách v podobe neformálneho vzdelávania. 

 

V roku 2009 získala prestížne štvorročné štipendium Podporného fondu Štefana Schwarza ako jedna z vynikajúcich absolventov doktorandského štúdia, v roku 2010 bola ocenená ako mladý vedec za výsledky svojej vedeckej práce prezidentom SR J. E. Ivanom Gašparovičom a v roku 2012 získal kolektív autorov publikácie Dejiny slovenskej drámy 20. storočia, ktorého bola súčasťou, Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu a techniku v kategórii „ Vedecko-technický tím roka“. Je členkou Slovenskej sekcie AICT (Medzinárodná asociácia divadelných kritikov), Komisie SAV pre rovnosť príležitostí, tajomníčka Vedeckého kolégia SAV pre vedy o jazyku, literatúre a umeniach, pôsobila v Rade Slovenského národného divadla.

 

Miro Dacho 

Na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení  v Bratislave vyštudoval teóriu a kritiku divadelného umenia, divadelnú réžiu a dramaturgiu. Absolvoval tu doktorandské štúdium. V súčasnosti je pedagógom Katedry réžie a dramaturgie Divadelnej fakulty.

 

Dramaturgicky spolupracoval s divadlom Ludus, s Divadlom a.ha, so Slovenským národným divadlom, s Divadlom Jána Palárika v Trnave, s divadlom Thália Szinház v Košiciach, s Divadlom Jonáša Záborského v Prešove, s divadlom Arteatro v Bratislave, s Mestským divadlom v Kladne, s HaDivadlom v Brne, so Slovenským komorným divadlom v Martine, so Švandovým divadlom v Prahe, s bratislavským DPM, s Jihočeským divadlom v Českých Budějoviciach, Národním divadlom moravskosliezskym v Ostrave, Mestským divadlo P. O. Hviezdoslava v Bratislave, Spišským divadlo v Spišskej Novej Vsi, Divadlom Na Peróne v Košiciach, Divadlom Petra Bezruče v Ostrave, Divadlom Astorka Korzo ʼ90, Štátnym divadlom v Košiciach a s Divadelným štúdiom DF VŠMU. Účinkoval v inscenáciách divadla Ludus, v Štúdiu 12, na DF VŠMU, v Divadle Andreja Bagara v Nitre.

 

Je autorom divadelných hier For Sale a Paperback, spoluautorom autorskej inscenácie September 2015 divadelného zoskupenia DPM, autorom alebo spoluautorom divadelných adaptácií (na... Dva dni v Chujave, Pipi dlhá pančucha, Hájnikova žena, Europeana, Trnavská skupina alebo Viseli sme za nohu z kolotoča, Deník mého otce aneb Příběh opravdického člověka podľa novely P. Vilikovského, Eugen Onegin).

 

Autorsky spolupracuje s Rozhlasom a televíziou Slovenska. Spolupodieľal sa na vzniku viac ako päťdesiatich divadelných inscenácií. Najčastejšie pracuje v tandeme s režisérom Lukášom Brutovským.
 

 

Slavka Civáňová 

Absolventka Kulturológie na FF UK v Bratislave (2003) a doktorandského štúdia (2012) v Ústave literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF v Nitre, téma: Kategória človeka v súčasných autorských stratégiách v dráme.

 

Od roku 2003 do roku 2017 pôsobila ako manažérka a dramaturgička sprievodných a vzdelávacích podujatí a koordinátorka spolupráce s partnermi a spoluorganizátormi na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra.

 

Okrem toho pracovala tiež na Základnej umeleckej škole v Zlatých Moravciach, v Národnom osvetovom centre v Bratislave, v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre, na Odbore kultúry Mestského úradu v Nitre a ako programová manažérka Festivalu Cesta na východ - Cap á l´ Est v Banskej Štiavnici.

 

Ako pedagogička pôsobila na Katedre kulturológie a Katedre estetiky na UKF v Nitre a na  Súkromnom konzervatóriu v Nitre (predmety: projektový manažment, rozbor drámy, interpretácia divadelného diela, estetika dramatického umenia...). Od februára 2017 pôsobí ako projektová manažérka a lektorka dramaturgie v Divadle Andreja Bagara v Nitre.

 

Venuje sa manažmentu kultúry, projektom neformálneho vzdelávania v divadle, dramaturgii a autorskej dramatickej tvorbe. Je autorkou viacerých umeleckých projektov realizovaných pre Mesto Nitra. Ako autorka sa podieľala napríklad na vzniku inscenácií: Pribina, knieža Nitravy (2005), Ester (2006), Svätopluk, Rex Megale Morabia (2007), Prométheus (2007), Marionetta (2011), Bajaja (2013),Veľkomoravský orloj (2013), Nepovolaným vstup zakázaný (2016), Čarodejník z krajiny OZ (2017) a ako dramaturgička spolupracovala napr. pri inscenáciách: Amadeus, bohom milovaný (2003), Jozef a jeho zázračný farebný plášť (2009), Ples upírov (2011), Princ a Večernica (2012), Obchod na korze  (2014), Zaľúbený Shakespeare (2017).

Je držiteľkou ocenenia primátora Mesta Nitry (2004), víťazkou súťaže ARTUR 2013 (celoslovenská súťaž pôvodných slovenských dramatických textov pre deti a mládež) a od roku 2014 členkou komisie v programe Viac umenia Nadácie Tatra banky.

Zriaďovateľ

Hlavní partneri

Rýchly kontakt

+421 37 772 15 77-9

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo námestie 4
950 53 Nitra

Spojte sa s nami

Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním týchto stránok s tým súhlasíte. Viac informácií.